Domov >

Raziskave in razvoj

2015

 1. ANŽIČ, Mitja, BOLLE, Nika, ŠEŠOK, Sanja, ZALETEL, Marjan. Križna afazija pri bolniku z akutno ishemično možgansko kapjo? : Prikaz primera = Crossed aphasia in a patient with acute ischhemic stroke? : A case report. Medicinski razgledi, 2015, 54, št. 2, str. 283-288. [COBISS.SI-ID 2418860]

 2. BUCIK KAJIN, Irena, GOLJAR, Nika. Zapleti in izidi rehabilitacijske obravnave bolnikov po možganski kapi zaradi disekcije vratne arterije = Complications and outcomes of rehabilitations of patients after stroke caused by cervical artery dissection. Rehabilitacija, jul. 2015, letn. 14, št. 1, str. 39-44. [COBISS.SI-ID 2050153]

 3. BUKOVEC, Adrijana. Respiratorna fizioterapija pri osebi z okvaro vratne hrbtenjače : prikaz primera = Respiratory physiotherapy for an individual with cervical spinal cord injury : case report. Rehabilitacija, jul. 2015, letn. 14, št. 1, str. 64-69. [COBISS.SI-ID 2051177]

 4. BURGER, Helena, OSREČKI, Ksenija. Vpliv ortoz za gleženj in stopalo za preprečevanja padca stopala na pozornost med hojo pri osebah s padajočim stopalom - prvi delni rezultati = Influence of posterior leaf spring ankle foot orthoses on cognitive demand during walking - preliminary results. Rehabilitacija, dec. 2015, letn. 14, št. 2, str. 43-47. [COBISS.SI-ID 2114665]

 5. BURGER, Helena, RUDEL, Drago, BALORDA, Zdravko, OBERŽAN, Darko, ZALAR, Metka, KRIŽNAR, Agata, PREŠERN-ŠTRUKELJ, Metka. Storitev telerehabilitacije na domu za osebe po trans-tibialni amputaciji = Telerehabilitation service at home for patients after trans-tibial amputation. Rehabilitacija, dec. 2015, letn. 14, št. 2, str. 37-42. [COBISS.SI-ID 2114409]

 6. ČIŽMAN ŠTABA, Urša, RESNIK, Karmen. Mild traumatic brain injury : case report. Journal of psychology & clinical psychiatry, 2015, 3, 1, 00116. [COBISS.SI-ID 2029161]

 7. ČOH, Milan, MATJAČIĆ, Zlatko, PEHAREC, Stanislav, BAČIĆ, Petar, RAUSAVLJEVIĆ, Nikola, MAĆKAŁA, Krzysztof. Kinematic, dynamic and EMG analysis of drop jumps in female elite triple jump athletes. Collegium antropologicum, 2015, vol. 39, suppl. 1, str. 159-166, tabeli, barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 4716721]

 8. ERJAVEC, Tatjana, ŽEN JURANČIČ, Marijana, VIPAVEC, Branka, HOČEVAR POSAVEC, Bojana. Obremenitveno testiranje in telesna zmogljivost bolnikov v subakutnem obdobju po možganski kapi = Exercise stress testing and aerobic capacity in patients after stroke in the subacute stage. Rehabilitacija, jul. 2015, letn. 14, št. 1, str. 11-18. [COBISS.SI-ID 2049385]

 9. GOLEŽ, Ana, PLASKAN, Lidija, DEMŠAR, Aleš, ZUPAN, Anton. Zgodnja medicinska rehabilitacija poškodovancev po zlomu kolka v Splošni bolnišnici Celje = Early medical rehabilitation of patients with fractured hip in the Celje General Hospital. Rehabilitacija, jul. 2015, letn. 14, št. 1, str. 45-50. [COBISS.SI-ID 2050409]

 10. GOLJAR, Nika, KOTNIK, Slavi. Ocenjevanje funkcije roke pri bolnikih po možganski kapi s Southamptonskim testom (SHAP) = Hand function evaluation with the Southampton Hand Assessment Procedure (SHAP) in stroke patients. Rehabilitacija, jul. 2015, letn. 14, št. 1, str. 4-10. [COBISS.SI-ID 2049129]

 11. GRABLJEVEC, Klemen, JESENŠEK PAPEŽ, Breda, KOS, Nataša, PLASKAN, Lidija. Rehabilitacija odraslih oseb po zmerni in težki možganski poškodbi : priporočila Slovenskega združenja za fizikalno in rehabilitacijsko medicino = Rehabilitation of adults after moderate and severe brain injury : recommendations of the Slovenian society of physical and rehabilitation medicine. Zdravniški vestnik, mar. 2015, letn. 84, št. 3, str. 165-181. [COBISS.SI-ID 2014825]

 12. GROLEGER SRŠEN, Katja, VIDMAR, Gaj, ZUPAN, Anton. Validity, internal consistency reliability and one-year stability of the Slovene translation of the Measure of Processes of Care (20-item version). Child, care, health and development, 2015, vol. 41, no. 4, str. 569-580. [COBISS.SI-ID 1984617]

 13. HORVAT, Barbara. Identity in people with schizophrenia and in those after spinal cord injury. Journal of psychology & clinical psychiatry, 2015, 2, 5, 00090. [COBISS.SI-ID 2014057]

 14. JAKOPEC, Zlatka, FULDER, Bojana, PRAJNC, Liza, TEMLIN, Kamila. Uporabnost Vprašalnika za oceno izboljšanja zdravja (BHI2) za ocenjevanje napredovanja v poklicni rehabilitaciji = Usefulness of the Battery for Health Improvement (BHI2) for assessing progress in vocational rehabilitation. Rehabilitacija, dec. 2015, letn. 14, št. 2, str. 16-25. [COBISS.SI-ID 2113641]

 15. KOČAR, Barbara, OBREZA, Pavla. Uporaba funkcionalne električne stimulacije pri kolesarjenju oseb po poškodbi hrbtenjače = The use of functional electrical stimulation for cycling in patients after spinal cord injury. Rehabilitacija, dec. 2015, letn. 14, št. 2, str. 48-53. [COBISS.SI-ID 2114921]

 16. KRIZMANIČ, Tatjana, VIDMAR, Gaj, GRABLJEVEC, Klemen. Učinki vadbe z različnimi fizioterapevtskimi postopki, vključno z vadbo hoje na sistemu Lokomat, pri bolnikih z multiplo sklerozo = Effects of gait training with conventional physiotherapy including robot-assisted gait training (Lokomat) in patients with multiple sclerosis. Rehabilitacija, jul. 2015, letn. 14, št. 1, str. 26-31. [COBISS.SI-ID 2049897]

 17. KRŽIŠNIK, Maruša, MLINARIČ, Vesna. Ugotavljanje psihometričnih lastnosti in s tem uporabnosti slovenskega prevoda lestvice za oceno funkcionalnosti hoje (FGA) pri pacientih po možganski kapi = Evaluation of psychometric properties and usefulness of the Slovenian translation of Functional Gait Assessment (FGA) in patients after stroke. Fizioterapija, dec. 2015, letn. 23, št. 2, str. 10-18, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2127465]

 18. KURET, Zala, BURGER, Helena, VIDMAR, Gaj. Influence of finger amputation on grip strength and objectively measured hand function : a descriptive cross-sectional study. International journal of rehabilitation research, 2015, vol. 38, no. 2, str. 181-188. [COBISS.SI-ID 2005097]

 19. MLAKAR, Maja, BURGER, Helena, TOMAN, Petra, VIDMAR, Gaj. Zadovoljstvo oseb po amputaciji zgornjega uda s protezo = Satisfaction with prosthesis after upper limb amputation. Rehabilitacija, jul. 2015, letn. 14, št. 1, str. 51-56. [COBISS.SI-ID 2050665]

 20. OBREZA, Pavla, GLAVIČ, Mateja, PUH, Urška. Test funkcijskega dosega v sedečem položaju pri pacientih z okvaro hrbtenjače : postopek izvedbe in veljavnost konstrukta ter sočasna veljavnost : Comparison of the effects of gait training using lokomat and other physiotherapeutic procedures in patients with incomplete spinal cord injury = Modified functional reach test in patients with spinal cord injury : construct and concurrent validity. Fizioterapija, dec. 2015, letn. 23, št. 2, str. 1-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 2127209]

 21. PAVČIČ, Janez, ZADRAVEC, Matjaž, OLENŠEK, Andrej, MATJAČIĆ, Zlatko. Primerjava kinematike hoje po tleh in kinematike dveh različnih načinov krmiljenja vrtečega se tekočega traku = Comparing over-ground gait kinematics with kinematics of two methods for rotating treadmill control. Informatica medica slovenica, 2015, vol. 20, no. 1/2, str. 7-16. [COBISS.SI-ID 2161001]

 22. PETKOVŠEK GREGORIN, Romana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Nurses' perceptions and attitudes towards documentation in nursing = Stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 2015, letn. 49, št. 2, str. 106-125, ilustr. [COBISS.SI-ID 520574233]

 23. PREŠERN-ŠTRUKELJ, Metka, ZUPANC, Urška, ZALAR, Metka. Rehabilitation of oncological amputee patients. Journal of health science, 2015, vol. 3, no. 2, str. 81-84, doi: 10.17265/2328-7136/2015.02.004. [COBISS.SI-ID 2052713]

 24. RUDOLF, Marko, GOLJAR, Nika, VIDMAR, Gaj. Primerjava lestvic za ocenjevanje ravnotežja pri pacientih po možganski kapi : modificiran mini BESTest in Bergova lestvica za ocenjevanje ravnotežja = Comparison of the assessment scales after stroke : modified mini-BESTest and Berg Balance Scale. Fizioterapija, dec. 2015, letn. 23, št. 2, str. 19-26, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2127721]

 25. STAROVASNIK ŽAGAVEC, Barbara, MLINARIČ, Vesna, GOLJAR, Nika. Training of selective attention in work-active stroke patients. International journal of rehabilitation research, 2015, vol. 38, no. 4, str. 370-372. [COBISS.SI-ID 2053481]

 26. ŠČAVNIČAR, Ana, GRABLJEVEC, Klemen, ERJAVEC, Tatjana, VIPAVEC, Branka, VIDMAR, Gaj. Aerobna zmogljivost oseb po hudi nezgodni možganski poškodbi = Aerobic capacity of persons after severe traumatic brain injury. Rehabilitacija, jul. 2015, letn. 14, št. 1, str. 19-25. [COBISS.SI-ID 2049641]

 27. ŠKRABA, Andrej, STOJANOVIĆ, Radovan, ZUPAN, Anton, KOLOŽVARI, Andrej, KOFJAČ, Davorin. Speech-controlled cloud-based wheelchair platform for disabled persons. Microprocessors and microsystems, nov. 2015, vol. 39, no. 8, str. 819-828. [COBISS.SI-ID 7493395]

 28. ŠPOLJAR, Janez, PUH, Urška. Primerjava učinkov vadbe hoje na lokomatu z drugimi fizioterapevtskimi postopki pri pacientih z nepopolno okvaro hrbtenjače : sistematični pregled literature = Comparison of the effects of gait training using lokomat and other physiotherapeutic procedures in patients with incomplete spinal cord injury : a systematic review. Fizioterapija, jun. 2015, letn. 23, št. 1, str. 50-57, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4885867]

 29. ŠTAJER, Tomaž, BURGER, Helena, MLAKAR, Maja, VIDMAR, Gaj. Dejavniki, pomembni za uporabnike ortopedskih čevljev in njihove prilagoditve = Which factors are important for the users of orthopaedic shoes and affect shoe adjustments. Rehabilitacija, dec. 2015, letn. 14, št. 2, str. 31-36. [COBISS.SI-ID 2114153]

 30. ŠTEFANČIČ, Martin, PREŠERN-ŠTRUKELJ, Metka, VIDMAR, Gaj, KOTNIK, Vladimir, KOPITAR, Andreja Nataša, IHAN, Alojz. Immunological status in patients with lower limb amputation due to peripheral arterial disease before and after comprehensive rehabilitation = [Imunološki status kod bolesnika s amputiranim donjim udovima zbog periferne arterijske bolesti prije i nakon sveobuhvatne rehabilitacije]. Collegium antropologicum, 2015, vol. 39, no. 1, str. 127-130. [COBISS.SI-ID 31926745]

 31. TABAJ, Aleksandra, PASTIRK, Samo, BITENC, Črtomir, MASTEN, Robert. Work-related stress, burnout, compassion, and work satisfaction of professional workers in vocational rehabilitation. Rehabilitation counseling bulletin, 2015, vol. 58, no. 2, p. 113-123. [COBISS.SI-ID 1903209]

 32. ZAREMBA, Ostap, ZUPANC, Urška, MAJDIČ, Neža, ZUPANČIČ KNAVS, Irena. Skladnost postopkov za odvzem nadzornih kužnin za ugotavljanje kolonizacije bolnikov s proti meticilinu odpornim Staphylococcus aureus z uveljavljenimi smernicami dela = Screening for detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus carriers among patients at the University Rehabilitation Institute in Ljubljana. Rehabilitacija, dec. 2015, letn. 14, št. 2, str. 26-30. [COBISS.SI-ID 2113897]

 33. ZUPANC, Aleksander. Veselje, motivacija in zanimanje za vadbo na ravnotežni plošči Wii pri pacientih s pridobljenimi okvarami perifernih živcev in njihovo zaznavanje izboljšanja ravnotežja in hoje = Enjoyment, motivation and interest for training on Wii balance board in patients with acquired peripheral nerve lesions and their feeling about balance and walking improvement. Fizioterapija, dec. 2015, letn. 23, št. 2, str. 33-41, ilustr. [COBISS.SI-ID 2121065]

 34. ZUPANC, Aleksander, PUH, Urška. Učinki vadbe na ravnotežni plošči Wii na ravnotežje pri starostnikih : sistematični pregled literature = Effects of training on the Wii balance board on balance in the elderly : a systematic review. Rehabilitacija, jul. 2015, letn. 14, št. 1, str. 57-63. [COBISS.SI-ID 2050921]

vrh strani

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

URI Soča