Domov >

Raziskave in razvoj

2013

 1. BEHRIĆ, Edita, ŠĆEPANOVIĆ, Darija. Učinkovitost raztezanja pri preprečevanju in odpravljanju kontraktur pri okvarah osrednjega in perifernega živčevja = The effectiveness of stretching in prevention and elimination of contractures in the central and peripheral nervous system disorders. Fizioterapija, 2013, letn. 21, št. 1, str. 26-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 590508]
 2. BIZOVIČAR, Nataša, KORITNIK, Blaž, ZIDAR, Ignac, DREO, Jurij, ZIDAR, Janez. Movement-related cortical potentials in ALS increase at lower and decrease at higher upper motor neuron burden scores, sep. 2013, vol. 14, iss. 5/6, str. 380-389, ilustr. [COBISS.SI-ID 1001132]
 3. BOŽIČ, Marta, GROLEGER, Katja, VREČAR, Irena, VIDMAR, Gaj. Izboljšanje plavalnih veščin pri otrocih z zmanjšanimi zmožnostmi v programu učenja plavanja po Halliwickovem konceptu = Improvement of swimming skills in children with disabilities in the Halliwick based swimming program. Rehabilitacija, 2013, letn. 12, št. 1, str. 32-38. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/ vsebina/ Rehabilitacija_ 2013_No1_p32-38.pdf. [COBISS.SI-ID 1766505]
 4. BRAS, Nina. Ocena nevropsihološkega statusa in njen pomen v procesu kompleksne rehabilitacije = Assessment of neuropsychological status and its importance in the process of complex rehabilitation. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 2, str. 39-47. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/ vsebina/ Rehabilitacija_ 2013_No2_ p039-047.pdf. [COBISS.SI-ID 1810793]
 5. BURGER, Helena, BREZOVAR, Darinka. Primerjava podtestov testa UNB za testiranje uporabe proteze pri otrocih in mladostnikih = Comparison of subtests of the UNB test of prosthetic function in children and young adults. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 2, str. 13-17. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/ vsebina/Rehabilitacija_2013_No2_p013-017.pdf. [COBISS.SI-ID 1810025]
 6. BURGER, Helena, MARINČEK, Črt. Driving ability following upper limb amputation. Prosthet. orthot. int., 2013, vol. 37, no. 5, str. 391-395, doi: 10.1177/ 0309364612473500. [COBISS.SI-ID 1790313]
 7. CIKAJLO, Imre, BAJUK, Slavica, KOKALJ, Sonja, JAMNIK, Helena. Ocenjevanje terapevtskih učinkov in posturalnih odzivov po vadbi ravnotežja na napravi Gamma in deski wobble = Assessment of therapeutic effects and postural responses after balance training with Gamma trainer and wobble board. Rehabilitacija, 2013, letn. 12, št. 1, str. 16-22, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/ Rehabilitacija_2013_ No1_p16-22.pdf. [COBISS.SI-ID 1765993]
 8. DULAR, Katja. Značilnosti funkcioniranja odvisnih družin in čustvena kompetentnost oseb, odvisnih od psihoaktivnih snovi = Functioning of families with addiction and emotional competence of psychoactive substance users. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 3, str. 4-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 1842281]
 9. ERJAVEC, Tatjana, PREŠERN-ŠTRUKELJ, Metka, VIPAVEC, Branka, SONC, Marjana. Primerjava hoje s pripomočkom za hojo (Femuret) in hojo z nadkolensko protezo pri bolnikih po amputaciji zaradi bolezni žilja = Comparison of walking with early walking device (Femuret) and transfemoral prosthesis in patients after amputation because of vascular disease. Rehabilitacija, 2013, letn. 12, št. 1, str. 39-47. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2013_No1_p39-47.pdf. [COBISS.SI-ID 1766761]
 10. GRIL, Alenka, MLINARIČ, Vesna, VIDMAR, Maša, AUTOR, Sabina. Vrednost znanja za dijake in študente v različnih izobraževalnih programih. Šolsko polje, ISSN 1581-6036, 2013, letn. 24, št. 1/2, str. 51-86. [COBISS.SI-ID 2563927]
 11. GROLEGER, Katja, KORELC, Simona, BREZOVAR, Darinka, SANGSTER JOKIĆ, Claire. Učinkovitost kognitivnega pristopa v procesu učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti pri delu z otroki z razvojno motnjo koordinacije : preliminarni rezultati = Efficiency of the cognitive orientation to daily occupational performance approach for children with developmental coordination disorder : preliminary results. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 3, str. 29-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 1843049]
 12. GROLEGER, Katja, OSREČKI, Ksenija, VREČAR, Irena. Analiza predpisovanja in uporabe ortoze za kolk z medenično košaro pri otrocih s cerebralno paralizo od leta 2007 do 2012 = Sitting, walking and standing hip orthosis for children with cerebral palsy - an analysis of prescriptions in the 2007-2012 period. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 3, str. 54-58, ilustr. [COBISS.SI-ID 1843817]
 13. HORVAT, Barbara. Nekateri aspekti gibalno ovirane invalidnosti. Anthropos (Ljublj.), 2013, letn. 45, št. 1/2, str. 81-101. [COBISS.SI-ID 1797481]
 14. HORVAT, Barbara, BURGER, Helena. Značilnosti doživljanja sebe pri osebah po amputaciji roke = Characteristics of self-experience in people after upper-limb amputation. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 3, str. 13-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 1842537]
 15. JAMNIK, Helena, PERTOT, Anja. Tridimenzionalna analiza gibanja hrbtenice in zaznavanja položaja sklepov vratne hrbtenice pri zdravih preiskovancih : normalne vrednosti in ponovljivost meritev = Three-dimensional analysis of spinal motion and cervical joint position sense in healthy subjects : normal values and inter-examiner reliability. Rehabilitacija, 2013, letn. 12, št. 1, str. 9-15, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/ rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2013_No1_p09-15.pdf. [COBISS.SI-ID 1765737]
 16. JEMEC, Irena, BOŽIČ, Marta, GROLEGER, Katja. Učinkovitost serijskega mavčenja, uporabe botulinskega toksina in korekcijskih ortoz za gleženj in stopalo pri skupini otrok s cerebralno paralizo = Efficacy of serial casting, botulinum toxin application and ankle foot orthoses in a group of children with cerebral palsy. Rehabilitacija, 2013, letn. 12, št. 1, str. 23-31. http://ibmi.mf.uni-lj.si/ rehabilitacija/ vsebina/ Rehabilitacija_2013_No1_p23-31.pdf. [COBISS.SI-ID 1766249]
 17. KOROŠEC, Barbara, MAROT, Valerija, OMAHNA, Mateja, MAJDIČ, Neža, GROLEGER, Katja. Slovenski prevod standardiziranega presejalnega testa za oceno disfagije : zanesljivost med ocenjevalci = Inter-rater reliability of the Slovenian translation of the dysphagia disorder survey. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 3, str. 22-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 1842793]
 18. KOS, Nataša, BURGER, Helena, VIDMAR, Gaj. Association of cognitive status with mobility and functioning after femoral neck fracture surgery in elderly patients : differences between hemiarthroplasty and internal fixation = Povezanost kognitivnega stanja z gibljivostjo in funkcijskim stanjem po operacijskem zdravljenju zloma vratu stegnenice pri starejših poškodovancih : razlike med uporabo delne cementne endoproteze in notranje fiksacije. Zdrav Vestn, mar. 2013, let. 82, št. 3, str. 150-157. [COBISS.SI-ID 1753193]
 19. KOTNIK, Slavi, GOLJAR, Nika. Z omejevanjem spodbujajoča terapija v kroničnem obdobju po možganski kapi : prikaz primera = Constraint-induced movement therapy in the chronic phase after stroke : case report. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 2, str. 76-82. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/ Rehabilitacija_2013_No2_p076-082.pdf. [COBISS.SI-ID 1812585]
 20. KRAJNIK, Janez, OLENŠEK, Andrej, TOMŠIČ, Igor, GORIŠEK HUMAR, Marta, KLEMEN, Ana, OBLAK, Jakob. Steza za usmerjanje hoje čez pritiskovne plošče - Zebra = The Zebra gait guiding trail over force plates. Rehabilitacija, 2013, letn. 12, št. 1, str. 4-8, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/ vsebina/ Rehabilitacija_2013_No1_p04-08.pdf. [COBISS.SI-ID 1765481]
 21. KRPIČ, Andrej, SAVANOVIĆ, Arso, CIKAJLO, Imre. Telerehabilitation : remote multimedia-supported assistance and mobile monitoring of balance training outcomes can facilitate the clinical staff's effort. Int. j. rehabil. res., 2013, vol. 36, no. 2, str. 162-171. [COBISS.SI-ID 1671017]
 22. MATJAČIĆ, Zlatko, SOK, David, JAKOVLJEVIĆ, Miroljub, CIKAJLO, Imre. Organization of functional postural responses following perturbations in multiple directions in elderly fallers standing quietly. Int. j. rehabil. res., 2013, vol. 36, no. 1, str. 68-74, ilustr. [COBISS.SI-ID 1662569]
 23. MLINARIČ, Vesna, ROŽMAN, Mojca, GRIL, Alenka. Zaznavanje uporabnosti in vrednosti znanja za poklic med dijaki in študenti. Šolsko polje, ISSN 1581-6036, 2013, letn. 24, št. 1/2, str. 87-115. [COBISS.SI-ID 2564183]
 24. NAGLIČ, Nada. Predstavitev znanstveno dokazanega pristopa vadbe za obravnavo skolioz in pregled učinkovitosti konservativnega zdravljenja skolioz = Introduction of scientific exercise approach to scoliosis and a review of effectiveness of conservative treatment approaches to scoliosis. Fizioterapija (Ljubl.), 2013, let. 21, št. 2, str. 42-48. [COBISS.SI-ID 1815145]
 25. OCEPEK, Julija, ROBERTS, Anne, VIDMAR, Gaj. Evaluation of treatment in the Smart Home IRIS in terms of functional independence and occupational performance and satisfaction. Computational and mathematical methods in medicine, 2013, vol. 2013, str. 1-10. http://www.hindawi.com/journals/cmmm/2012/267834. [COBISS.SI-ID 1827177]
 26. OSREČKI, Ksenija, CIKAJLO, Imre, BURGER, Helena. Vpliv ortoz za gleženj in stopalo na ravnotežje - delni rezultati = Influence of ankle-foot orthoses on balance - preliminary results. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 3, str. 46-53, ilustr. [COBISS.SI-ID 1843561]
 27. PETKOVŠEK GREGORIN, Romana, HRIBAR, Katja, VIDMAR, Gaj. Pojavnost razjed zaradi pritiska in uporabnost ocenjevalnih lestvic ogroženosti za razjedo zaradi pritiska pri pacientih na bolnišnični rehabilitaciji = Prevalence of pressure ulcers and feasibility of rating scales for assessing risk of pressure ulcer in rehabilitation inpatients. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 2, str. 4-12. http://ibmi.mf.uni-lj.si/ rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2013_No2_p004-012.pdf. [COBISS.SI-ID 1809769]
 28. POTOČNIK, Darja, RAVNJAK, Tanja. Prilagoditev družine na napredovalo maligno bolezen = Adaptation of the family to an advanced malignant disease. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 2, str. 18-28. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/ vsebina/Rehabilitacija_2013_No2_p018-028.pdf. [COBISS.SI-ID 1810281]
 29. RUDOLF, Marko, KRŽIŠNIK, Maruša, GOLJAR, Nika, VIDMAR, Gaj, BURGER, Helena. Ocena skladnosti med ocenjevalci pri uporabi slovenskega prevoda modificirane krajše različice testa za oceno sistemov udeleženih pri uravnajvanju [i. e. uravnavanju] ravnotežja pri pacientih po možganski kapi (modificiran mini BESTest) = Assessment of conformity among raters using the Slovenian translation of short version of the test for evaluating balance system in patients after stroke (mini BESTest). Fizioterapija (Ljubl.), 2013, let. 21, št. 2, str. 1-11. [COBISS.SI-ID 1814889]
 30. SCHLECHTLEITNER, Matteo, SIMONE, Anna, TESIO, Luigi, REDAELLI, T., POMETTO, Dario, VIDMAR, Gaj. Augmented motion biofeedback for functional rehabilitation of lower limbs in patients after incomplete spinal cord injury : preliminary results using the LegTutor system = Nadgrajena gibalna povratna zveza za izboljšanje funkcije spodnjih udov pri pacientih po nepopolni poškodbi hrbtenjače : začetni rezultati s sistemom LegTutor. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 3, str. 66-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 1844073]
 31. ŠLAJPAH, Sebastjan, KAMNIK, Roman, BURGER, Helena, BAJD, Tadej, MUNIH, Marko. Asymmetry in sit-to-stand movement in patients following transtibial amputation and healthy individuals. Int. j. rehabil. res., 2013, vol. 36, no. 3, str. 275-283. [COBISS.SI-ID 1774953]
 32. ŠPOLJAR, Janez. Vadba hoje s sistemom Lokomat pri pacientu z nepopolno okvaro hrbtenjače v vratnem delu v kroničnem obdobju : poročilo o primeru = Robot-assisted gait training in patient with chronic incomplete cervical spinal cord impairment : a case report. Fizioterapija (Ljubl.), 2013, letn. 21, št. 1, str. 56-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 1741417]
 33. ŠTUHEC, Matej, PETRICA, Demetrij, TONI, Janez. Strošek in učinkovitost zdravljenja shizofrenije z atipičnimi antipsihotiki v Sloveniji : raziskava stroškovne učinkovitosti = The cost and effects of atypical antipsychotic agents in patients with schizophrenia in Slovenia : a cost effectiveness study. Zdrav. vars., 2013, letn. 52, št. 1, str. 27-38, graf. prikazi. http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2013.52.issue-1/sjph-2013-0004/sjph-2013-0004.xml?format=INT, doi: 10.2478/sjph-2013-0004. [COBISS.SI-ID 2832101]
 34. ŠVAJGER, Andreja, DENŠA, Aleksandra, BANDEL, Teja. Uporabnost vprašalnika o notranji moči Vrij Baan v programu zaposlitvene rehabilitacije = Usefulness of the Vrij Baan questionnaire in a vocational rehabilitation programme. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 2, str. 29-38. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/ vsebina/Rehabilitacija_2013_No2_p029-038.pdf. [COBISS.SI-ID 1810537]
 35. TERŽAN, Metka, PETROVIĆ, Ana, ŠVAJGER, Andreja. Podpora mladim invalidom pri prehodu iz procesa izobraževanja na trg delovne sile = Supporting youngsters with disabilities in the transition from education to employment. Rehabilitacija, 2013, letn. 12, št. 1, str. 48-54. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/ Rehabilitacija_2013_No1_p48-54.pdf. [COBISS.SI-ID 1767017]
 36. TONIN, Katarina, STRAŽAR, Klemen, BURGER, Helena, VIDMAR, Gaj. Adaptive changes in the dominant shoulders of female professional overhead athletes : mutual association and relation to shoulder injury. Int. j. rehabil. res., 2013, vol. 36, no. 3, str. 228-35. [COBISS.SI-ID 1670761]
 37. VIDMAR, Gaj. A/B testiranje - najpreprostejša statistika za učinkovitejše spletne strani in druge poskuse : študijsko gradivo = A/B testing - the simplest statistics for more effective websites and other experiments. Informatica medica slovenica, 2013, vol. 18, no. 1/2, str. 37-42. [COBISS.SI-ID 1849193]
 38. VOVK, Mihaela, KOROŠEC, Barbara, OGRIN, Maja, JENKO, Mojca, GROLEGER, Katja. Analiza postopka testiranja sposobnosti bolnikov za uporabo sistema za nadomestno komunikacijo, ki omogoča vodenje računalnika z usmerjanjem pogleda = Analysis of a testing protocol for evaluation of patients' ability to use an eye-tracking based alternative communication system. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 2, str. 61-70. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/ vsebina/ Rehabilitacija_2013_No2_p061-070.pdf. [COBISS.SI-ID 1811817]
 39. VREČAR, Irena, MAJDIČ, Neža, JEMEC, Irena, DAMJAN, Hermina, GROLEGER, Katja. Spremembe pasivne gibljivosti sklepov spodnjih udov pri otrocih s cerebralno paralizo po intenzivni vadbi na Lokomatu = Changes in passive range of motion of joints of the lower limbs in children with cerebral palsy after an intense training program on the Lokomat. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 3, str. 38-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 1843305]
 40. VRISK, Peter, MOHARIĆ, Metka. Urodinamika in zdravstvena nega = Urodynamics and nursing. Rehabilitacija, 2013, letn. 12, št. 1, str. 55-58. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2013_No1_p55-58.pdf. [COBISS.SI-ID 1767273]
 41. ZADRAVEC, Matjaž, MATJAČIĆ, Zlatko. Planar arm movement trajectory formation : an optimization based simulation study. Biocybern. Biomed. Eng., 2013, vol. 33, no. 2, str. 106-117, doi: 10.1016/j.bbe.2013.03.006. [COBISS.SI-ID 1783913]
 42. ZUPAN, Anton, ROZMAN, Janez, BRESJANAC, Mara, RIBARIČ, Samo. Evaluation of respiratory muscles' strength in patients with neuro-muscular diseases. HealthMed, ISSN 1840-2291, 2013, vol. 7, no. 12, str. 3164-3170, ilustr. [COBISS.SI-ID 31031257]
 43. ZUPANC, Aleksander. Učinki elastičnega lepilnega traku na aktivnost mišice vastus medialis oblikus po vstavitvi kolenske endoproteze po resekciji tumorja = Effects of kinesio taping on vastus medialis obliquus muscle activity after knee endoprosthesis after resection of tumor. Fizioterapija (Ljubl.), 2013, let. 21, št. 2, str. 50-54. [COBISS.SI-ID 1815401]
 44. ZUPANČIČ KNAVS, Irena. Neželeni dogodki v zdravstvenem okolju na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča v letih od 2007 do 2011 = Health care incidents at the University Rehabilitation Institute in Ljubljana in the period from 2007 to 2011. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 2, str. 55-60. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/ vsebina/ Rehabilitacija_ 2013_No2_p055-060.pdf. [COBISS.SI-ID 1811305]
 45. ŽEN JURANČIČ, Marijana, ERJAVEC, Tatjana, MAJDIČ, Neža, ŠAVRIN, Rajmond. Dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni pri bolnikih z okvaro hrbtenjače po končani primarni rehabilitaciji = Risk factors for cardiovascular diseases in patients with spinal cord injury after discharge from primary rehabilitation. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 2, str. 48-54. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/ Rehabilitacija_ 2013_No2_p048-054.pdf. [COBISS.SI-ID 1811049]
vrh strani

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

URI Soča