Domov >

Raziskave in razvoj

2012

 1. BREZOVAR, Darinka, PIHLAR, Zdenka, BURGER, Helena. Primerjava testov UNB in ACMC pri otrocih po amputaciji zgornjega uda - uvodni rezultati = Comparison of UNB and ACMC test in children and adolescents after upper limb amputation - preliminary results. Rehabilitacija, 2012, letn. 11, št. 2, str. 24-27, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/ vsebina/ Rehabilitacija_2012_No2_p24-27.pdf. [COBISS.SI-ID 1673577]
 2. BURGAR, Matej, MLAKAR, Maja, BURGER, Helena. Plastenke - material za izdelovanje testnih ležišč v protetiki zgornjih udov = Plastic bottles - a material for producing test sockets in upper limb prosthetics. Rehabilitacija, 2012, letn. 11, št. 2, str. 35-40, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/ Rehabilitacija_2012_No2_p35-40.pdf. [COBISS.SI-ID 1674089]
 3. BURGAR, Matej, MLAKAR, Maja, BURGER, Helena. Rehabilitacija in protetična oskrba oseb s težavnimi krni po amputaciji zgornjega uda = Rehabilitation and prosthetic fitting in persons with problematic stumps following upper limb amputation. Rehabilitacija, 2012, letn. 11, št. 1, str. 42-47, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/ rehabilitacija/ vsebina/Rehabilitacija_2012_No1_p42-47.pdf. [COBISS.SI-ID 1614697]
 4. BURGER, Helena. Functioning of persons following lower limb amputation - patients' perspective = Funkcioniranje osoba nakon amputacije donjeg uda - bolesnikova točka gledišta. Medicina (Rijeka), 2012, letn. 48, št. 4, str. 471-479. [COBISS.SI-ID 1703017]
 5. CIKAJLO, Imre, RUDOLF, Marko, GOLJAR, Nika, BURGER, Helena, MATJAČIĆ, Zlatko. Telerehabilitation using virtual reality task can improve balance in patients with strokeDisabil. rehabil., 2012, vol. 34, no. 1, str. 13-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 1195625]
 6. ČERNE, Katja, PREŠERN-ŠTRUKELJ, Metka, KARAPANDŽA, Jurij. Izid rehabilitacijske obravnave bolnikov po ishemični možganski kapi v Splošni bolnišnici Nova Gorica = Rehabilitation outcome of patients after ischemic stroke at the Nova Gorica General Hospital. Rehabilitacija, 2012, letn. 11, št. 1, str. 15-21, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2012_ No1_ p15-21.pdf. [COBISS.SI-ID 1613673]
 7. DULAR, Katja. Dinamika in funkcioniranje družine kot dejavnika tveganja za razvoj odvisnosti od psihoaktivnih snovi. Socialna pedagogika, 2012, letn. 16, št. 3, str. 249-281. [COBISS.SI-ID 9486921]
 8. GORIŠEK HUMAR, Marta, GROLEGER, Katja, VIDMAR, Gaj, JAKOVLJEVIĆ, Miroljub, KLEMEN, Ana, VREČAR, Irena, DOLINAR, Monika, TOMŠIČ, Igor, KRAJNIK, Janez. Zanesljivost merjenja anteverzije vratu stegnenice pri otrocih s cerebralno paralizo = Reliability of femoral neck anteversion measurement in children with cerebral palsy. Rehabilitacija, 2012, letn. 11, št. 1, str. 4-14, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/ rehabilitacija/ vsebina/ Rehabilitacija_2012_ No1_p04-14.pdf. [COBISS.SI-ID 1613417]
 9. GROLEGER, Katja, VIDMAR, Gaj, PIKL, Maša, VREČAR, Irena, BURJA, Cirila, KRUŠEC, Klavdija. Content validity and inter-rater reliability of the Halliwick-concept-based instrument Swimming with Independent Measure. Int. j. rehabil. res., 2012, vol. 35, no. 2, str. 116-123, ilustr. [COBISS.SI-ID 1609833]
 10. HORVAT, Josip, BURGER, Helena, OSREČKI, Ksenija, ERZAR, Andreja, LAHOVIČ, Tjaša. Izdaja serijsko izdelanih ortoz pacientom v lekarnah in specializiranih prodajalnah = Provision od prefabricated orthoses in pharmacies and specialised shops. Rehabilitacija, 2012, letn. 11, št. 2, str. 41-45. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/ Rehabilitacija_2012_No2_p41-45.pdf. [COBISS.SI-ID 1674345]
 11. JAKOVLJEVIĆ, Miroljub, VIDMAR, Gaj, MEKJAVIĆ, Igor B. Inert gas narcosis has no influence on thermo-tactile sensation. Eur. j. appl. physiol., 2012, vol. 112, no. 5, str. 1929-1935. [COBISS.SI-ID 25214503]
 12. JAKOVLJEVIĆ, Miroljub, VIDMAR, Gaj, MEKJAVIĆ, Igor B. Psychomotor function during mild narcosis induced by subanesthetic level of nitrous oxide : individual susceptibility beyond gender effect. Undersea hyperb. med., 2012, vol. 39, no. 6, str. 1067-1074. [COBISS.SI-ID 4488299]
 13. KOPITAR, Andreja Nataša, KOTNIK, Vladimir, VIDMAR, Gaj, IHAN, Alojz, NOVAK, Primož, ŠTEFANČIČ, Martin. Therapeutic electric stimulation does not affect immune status in healthy individuals - a preliminary report. Biomed. eng. online, 2012, vol. 11, no. 42, str. [1-13]. http://www.biomedical-engineering-online.com/content/11/1/42. [COBISS.SI-ID 30070489]
 14. LEONARDIS, Lea, DOLENC-GROŠELJ, Leja, VIDMAR, Gaj. Factors related to respiration influencing survival and respiratory function in patients with amyotrophic lateral sclerosis : a retrospective study. Eur. j. neurol., 2012, vol. 19, no. 12, str. 1518-1524. [COBISS.SI-ID 1663081]
 15. MLAKAR, Maja, BURGER, Helena. Pogled diplomiranega inženirja ortotike in protetike na Mednarodno klasifikacijo funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF) = The International classification of functioning, disability and health (ICF) in the eyes of certified prosthetists and orthotists. Rehabilitacija, 2012, letn. 11, št. 2, str. 46-50. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/ Rehabilitacija_2012_No2_p46-50.pdf. [COBISS.SI-ID 1674601]
 16. MOHARIĆ, Metka, VIDMAR, Gaj, BURGER, Helena. Sensitivity and specificity of von Frey's hairs for the diagnosis of peripheral neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus. J. diabetes its complicat., 2012, vol. 26, no. 4, str. 319-322. [COBISS.SI-ID 1662825]
 17. OCEPEK, Julija, PROSIČ, Zdenka, VIDMAR, Gaj. Assistive technology and its role among the elderly : a survey = Vloga medicinsko tehničnih pripomočkov pri starostnikih : rezultati ankete. Informatica medica slovenica, 2012, vol. 17, no. 2, str. 9-15. http://ims.mf.uni-lj.si/archive/17%282%29/12.pdf. [COBISS.SI-ID 1694825]
 18. OLENŠEK, Andrej, MATJAČIĆ, Zlatko. Adjusting kinematics and kinetics in a feedback-controlled toe walking model. J. neuroeng. rehabilitat., 2012, vol. 9, str. 1-21, ilustr. http://www.jneuroengrehab.com/content/9/1/60. [COBISS.SI-ID 1633385]
 19. OSREČKI, Ksenija, NOVAK, Primož. Primerjava treh vrst ortoz za gleženj in stopalo pri bolniku s padajočim stopalom - prikaz primera = Comparison of three types of ankle-foot orthosis in a patient with foot drop - case report. Rehabilitacija, 2012, letn. 11, št. 1, str. 78-81, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/ rehabilitacija/ vsebina/ Rehabilitacija_2012_No1_p76-82.pdf. [COBISS.SI-ID 1617001]
 20. PETERLIN-POTISK, Karmen, KLEMEN, Ana, HUMAR GORIŠEK, Marta. Kožna tiha perioda - določitev normativnih vrednosti = Coutaneous silent period - normative data. Rehabilitacija, 2012, letn. 11, št. 2, str. 4-10, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/ vsebina/Rehabilitacija_2012_No2_p04-10.pdf. [COBISS.SI-ID 1672809]
 21. PETKOVŠEK-GREGORIN, Romana, VIDMAR, Gaj, KRIŽNAR, Agata, DROLE, Simon, PREŠERN ŠTRUKELJ, Metka. Izid rehabilitacije pri pacientih po obojestranski amputaciji spodnjega uda = Rehabilitation outcome of patients after bilateral lower limb amputation. Rehabilitacija, 2012, letn. 11, št. 2, str. 28-34. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/ Rehabilitacija_2012_No2_p28-34.pdf. [COBISS.SI-ID 1673833]
 22. PIHLAR, Zdenka, VIDMAR, Gaj, PROSIČ, Zdenka, RUPNIK MIHELČIČ, Sara. Ocenjevanje vpliva okvare zgornjega uda na izvedbo želenih aktivnosti = Assessing the impact of upper limb impairment on performing desired activities. Rehabilitacija, 2012, letn. 11, št. 2, str. 19-23, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/ Rehabilitacija_2012_No2_p19-23.pdf. [COBISS.SI-ID 1673321]
 23. PIŠEK, Irena, HLEBŠ, Sonja, PUH, Urška. Terapija z ogledalom za zgornji ud pri pacientu po možganski kapi - poročilo o primeru = Mirror therapy for upper limb in patient after stroke - case report. Rehabilitacija, 2012, letn. 11, št. 1, str. 64-69, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/ Rehabilitacija_2012_No1_p64-69.pdf. [COBISS.SI-ID 1616489]
 24. PTJUŠKIN, Pavel, VIDMAR, Gaj, BURGER, Helena, MARINČEK, Črt. Use of the International Classification of Functioning, Disability, and Health in traumatic brain injury rehabilitation : linking issues and general perspectives. Am. j. phys. med. rehabil., 2012, vol. 91, no. 2(suppl.), str. S48-S54. [COBISS.SI-ID 1451113]
 25. PUZIĆ, Nataša, KIC, Nataša, VIDMAR, Veronika, DIMNIK VESEL, Zdenka, GOLJAR, Nika. Presejanje za prehransko ogroženost ob sprejemu na rehabilitacijo = Nutritional risk screening at admission to rehabilitation. Rehabilitacija, 2012, letn. 11, št. 1, str. 22-27, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/ vsebina/ Rehabilitacija_2012_ No1_p22-27.pdf. [COBISS.SI-ID 1613929]
 26. ŠUBELJ, Maja, VIDMAR, Gaj, ŠVAB, Vesna. Time trends in prescribing habits of anxiolytics and antidepressants in Slovenian family practices (with emphasis on elderly patients). Coll. antropol., 2012, vol. 36, no. 2, str. 483-489, ilustr. [COBISS.SI-ID 1613161]
 27. TABAJ, Aleksandra. Implementation of the reasonable accomodation concept for persons with disabilities in employment and rehabilitation. Innovative issues and approaches in social sciences, 2012, vol. 5, no. 1, str. 24-37. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-Volume5-Number1-2012.pdf. [COBISS.SI-ID 1461097]
 28. VIDMAR, Gaj. Poissonova porazdelitev - osnove, uporaba, nadgradnja : študijsko gradivo = Poisson distribution - fundamentals, applications, extensions : tutorial. Informatica medica slovenica, 2012, vol. 17, no. 2, str. 29-55. http://ims.mf.uni-lj.si/archive/17%282%29/IMS17%282%29web.pdf. [COBISS.SI-ID 1695081]
 29. VIDMAR, Gaj, BLAGUS, Rok, STŘELEC, Luboš, STEHLÍK, Milan. Business indicators of healthcare quality : outlier detection in small samples. Appl. stoch. models bus. ind., 2012, vol. 28, no. 3, str. 282-295. [COBISS.SI-ID 29598681]
 30. VIDMAR, Gaj, MARINČEK, Črt, BURGER, Helena, GOLJAR, Nika, MAJDIČ, Neža. Rehabilitation outcome and socioeconomic inequality - a preliminary study in Slovenia = Izid rehabilitacije in socioekonomska neenakost - uvodna raziskava v Sloveniji. Informatica medica slovenica, 2012, vol. 17, no. 1, str. 7-13. [COBISS.SI-ID 1625961]
 31. ZADRAVEC, Matjaž, MATJAČIĆ, Zlatko. Arm orthosis modeling for exploration of human-robot interaction in arm reaching trajectory formation = Modeliranje ortoze za raziskovanje interakcije med človekom in robotom pri gibanju roke. Informatica medica slovenica, 2012, vol. 17, no. 2, str. 1-8. http://ims.mf.uni-lj.si/archive/17%282%29/11.pdf. [COBISS.SI-ID 1694569]
 32. ZAJC, Dejana. Protokol z omejevanjem spodbujajoče terapije pri bolnici po nezgodni možganski poškodbi = Protocol of constraint-induced movement therapy for a patient after traumatic brain injury. Rehabilitacija, 2012, letn. 11, št. 1, str. 70-75, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/ Rehabilitacija_2012_No1_p70-75.pdf. [COBISS.SI-ID 1616745]
 33. ŽEN JURANČIČ, Marijana, ERJAVEC, Tatjana, ŠAVRIN, Rajmond. Obremenitveno testiranje pri osebah z okvaro hrbtenjače = Exercise testing in persons with spinal cord injury. Rehabilitacija, 2012, letn. 11, št. 1, str. 28-33, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/ vsebina/Rehabilitacija_2012_No1_p28-33.pdf. [COBISS.SI-ID 1614185]
 34. ŽIGON, Suzana Albina, DAMJAN, Hermina. Uporaba podporne tehnologije pri bolnikih z mielomeningokelo na oddelku za (re)habilitacijo otrok na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča = Assistive technology use among patients with myelomeningocela at the department for children (re)habilitation of the University Rehabilitation Institute, Republic of Slovenia. Rehabilitacija, 2012, letn. 11, št. 1, str. 34-41, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/ Rehabilitacija_ 2012_No1_p34-41.pdf. [COBISS.SI-ID 1614441]
 35. PLESNIČAR, Andrej, VIDMAR, Gaj, ŠTABUC, Borut, KORES-PLESNIČAR, Blanka. Effects of recombinant human tumor necrosis factor-[alpha] and its combination with native human leukocyte interferon-[alpha] on P3-X63- Ag8.653 mouse myeloma cell growth. V: GUPTA, Ajay (ur.). Multiple myeloma - an overview. Rijeka: InTech, 2012, str. 61-74, ilustr. [COBISS.SI-ID 29483481]
 36. PTJUŠKIN, Pavel, VIDMAR, Gaj, BURGER, Helena, MARINČEK, Črt. Use of the International Classification of Functioning, Disability and Health in brain injury rehabilitation. V: AGRAWAL, Amit (ur.). Brain injury - functional aspects, rehabilitation and prevention. Rijeka: InTech, 2012, str. 76-94, ilustr. [COBISS.SI-ID 1461609]
vrh strani

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

URI Soča