Domov >

Raziskave in razvoj

2011

 1. ALMANSA, Josua, BURGER, Helena. The international classification of functioning, disability and health : development of capacity and performance scales, 2011, vol. 64, no. 12, str. 1400-1411, ilustr., doi: 10.1016/j.jclinepi.2011.03.005. [COBISS.SI-ID1157993]
 2. BURGER, Helena. Can the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) be used in a prosthetics and orthotics outpatient clinic? Prosthet. orthot int., 2011, vol. 35, no. 3, str. 302-309. [COBISS.SI-ID 1204585]
 3. BURGER, Helena, ŠTAJER, Tomaž. Zadovoljstvo z individualnimi ortopedskimi vložki, narejenimi po statični in dinamični meritvi - randomizirana, dvojno slepa študija = Satisfaction with individually made statically or dynamically casted foot orthoses - a randomised, double blind study. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 2, str. 44-49. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No2_p44-49.pdf. [COBISS.SI-ID 1392233]
 4. CIKAJLO, Imre, RUDOLF, Marko, GOLJAR, Nika, MATJAČIĆ, Zlatko. Continuation of balance training for stroke subjects in home environment using virtual reality. Int J Disabil Hum Dev, 2011, vol. 10, no. 4, str. 317-320, ilustr., doi: 10.1515/IJDHD.2011.058. [COBISS.SI-ID 1257833]
 5. CVELBAR, Martina, HOČEVAR, Marko, VIDMAR, Gaj, TEUGELS, Erik. BRCA1/2 status and clinicopathologic characteristics of patients with double primary breast and ovarian cancer. Neoplasma, 2011, vol. 58, issue 3, str. 198-204, graf. prikazi, doi: 10.4149/neo_2011_03_198. [COBISS.SI-ID 28753881]
 6. DOVGAN, Erik, LUŠTREK, Mitja, POGORELC, Bogdan, GRADIŠEK, Anton, BURGER, Helena, GAMS, Matjaž. Intelligent elderly-care prototype for fall and disease detection = Inteligentni prototip za oskrbo starejših, ki zaznava padce in bolezni. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, vol. 80, no. 11, str. 824-831. http://vestnik.szd.si/index.php/vestnik/article/view/249/220. [COBISS.SI-ID 25294631]
 7. EMBORG, Jonas, MATJAČIĆ, Zlatko, BENDTSEN, Jan D., SPAICH, Erika G., CIKAJLO, Imre, GOLJAR, Nika, ANDERSEN, Ole Kaeseler. Design and test of a novel closed-loop system that exploits the nociceptive withdrawal reflex for swing-phase support of the hemiparetic gait. IEEE trans. biomed. eng., Apr. 2011, vol. 58, no. 4, str. 960-970, ilustr. [COBISS.SI-ID 1125737]
 8. FERJANČIČ, Marjeta, KRELJ, Silvester, MARINČEK, Črt. Vrednotenje izida rehabilitacije bolnikov po možganski kapi z razširjenim indeksom po Barthelovi = Barthel Index as outcome measure in stroke rehabilitation. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 2, . 16-22. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No2_p16-22.pdf. [COBISS.SI-ID 1391465]
 9. GELEBEŠEV, Lasko, BURGER, Helena, VIDMAR, Gaj, SCHARA, Karin. Analiza nujnih pregledov v ortopedski ambulanti v Ljubljani = Analysis of urgent cases at the Orthopaedic Outpatient Clinic in Ljubljana. Inform. med. slov. (Print ed.), 2011, letn. 16, št. 2, str. 6-14. http://ims.mf.uni-lj.si/archive/16(2)/12.pdf. [COBISS.SI-ID 1372521]
 10. GOLJAR, Nika, BURGER, Helena, VIDMAR, Gaj, LEONARDI, Matilde, MARINČEK, Črt. Measuring patterns of disability using the International Classification of Functioning, Disability and Health in the post-acute stroke rehabilitation setting. J. rehabil. med., 2011, vol. 43, no. 7, str. 590-601, ilustr. [COBISS.SI-ID 1178217]
 11. GROLEGER, Katja, CIKAJLO, Imre, VREČAR, Irena, GORIŠEK HUMAR, Marta, KLEMEN, Ana, TOMŠIČ, Igor, KRAJNIK, Janez, BOLTEŽAR, Žane. Učinki ortoze za kolk, koleno, gleženj in stopalo z vzmetjo na vzorec hoje pri otroku z diparetično obliko cerebralne paralize : prikaz primera = Effects of hip, knee, ankle and foot orthosis with spring on walking pattern in child with spastic diparesis : a case report. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 1, str. 59-68, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No1_p59-68.pdf. [COBISS.SI-ID 1169769]
 12. JAMNIK, Helena, KLOPČIČ SPEVAK, Milica. Sindrom kronične razširjene bolečine in sindrom fibromialgije : pregled literature in predstavitev naših izkušenj = Chronic widespread pain and fibromyalgia : review of the literature and our experience. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 1, str. 51-58, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No1_p51-58.pdf. [COBISS.SI-ID 1169513]
 13. JANŠA, Jelka, GEORGIEV, Dejan, OCEPEK, Lidija, PIRTOŠEK, Zvezdan, VIDMAR, Gaj. A double-blind placebo-controlled cross-over study on the effects of botulinum toxin type A on upper limb disorders = Dvojno slepa kontrolirana navzkrižna študija učinkov botulina A na bolezni zgornjih udov. Inform. med. slov. (Print ed.), 2011, letn. 16, št. 1, str. 22-27. http://ims.mf.uni-lj.si/archive/16%281%29/13.pdf. [COBISS.SI-ID 28652249]
 14. JAVH, Metka, NOVAK, Domen, GOLJAR, Nika, MUNIH, Marko. Merjenje psihofizioloških odzivov pri bolnikih po preboleli možganski kapi med vadbo z robotsko napravo HapticMaster = Measurement of psychophysiological responses in patients after stroke during exercise using the HapticMaster robot. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 1, str. 7-13, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No1_p07-13.pdf. [COBISS.SI-ID 8468052]
 15. JELERČIČ, Nataša, GROLEGER, Katja, VIDMAR, Gaj. Napovedni dejavniki okrevanja in funkcijsko stanje pet let starih otrok z obporodno poškodbo brahialnega pleteža po konservativni obravnavi = Prognostic factors and functional status of children with bstetric brahial plexus palsy after conservative treatment at age of five years. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 2, str. 23-29. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No2_p23-29.pdf. [COBISS.SI-ID 1391721]
 16. KOS, Nataša, BURGER, Helena, VIDMAR, Gaj. Mobility and functional outcomes after femoral neck fracture surgery in elderly patients : a comparison between hemiarthroplasty and internal fixation. Disabil. rehabil. [Print ed.], 2011, vol. 33, no. 23-24, str. 2264-2271, ilustr., doi: 10.3109/09638288.2011.568665. [COBISS.SI-ID 1116521]
 17. KRIZMANIČ, Tatjana, VIDMAR, Gaj. Povezanost med Fizioterapevtsko ocenjevalno lestvico za bolnike s Parkinsonovo boleznijo in Lestvico za samooceno prizadetosti bolnika = A Physiotherapeutic Assessment Scale for patients with Parkinson's disease in association with patients' self-assessment of disability. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 2, str. 30-36. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No2_p30-36.pdf. [COBISS.SI-ID 1391977]
 18. KURET, Zala, BURGER, Helena, MAVER, Tomaž. Vpliv amputacije prstov na funkcijo roke = Impact of finger amputation on hand function. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 1, str. 14-18, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No1_p14-18.pdf. [COBISS.SI-ID 1168489]
 19. MARN-VUKADINOVIĆ, Duša, BAJUK, Slavica, TOMŠIČ, Igor. Povezava med objektivno izmerjeno okvaro in bolnikovo oceno kakovosti lastnega življenja po poškodbi kolena pri športu = Association between objectively measured impairment and patient's self-assessment of quality of life after sport knee injury. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 1, str. 19-25, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No1_p19-25.pdf. [COBISS.SI-ID 1168745]
 20. MARN-VUKADINOVIĆ, Duša, JAMNIK, Helena. Validation of the Short Form-36 Health Survey Supported With Isokinetic Strength Testing After Sport Knee Injury. J. sport rehabil. [Print ed.], 2011, vol. 20, no. 3, str. 261 - 276. [COBISS.SI-ID 1192297]
 21. NOVAK, Domen, MIHELJ, Matjaž, ZIHERL, Jaka, OLENŠEK, Andrej, MUNIH, Marko. Psychophysiological measurements in a biooperative feedback loop for upper extremity rehabilitation. IEEE trans. neural syst. rehabil. eng., Aug. 2011, vol. 19, no. 4, str. 400-410, ilustr. [COBISS.SI-ID 8541012]
 22. NOVAK, Primož. Pritiski in bolečina v stopalih ter sposobnost za hojo pri bolnikih z revmatoidnim artritisom = Plantar pressures, foot pain and walking ability of rheumatoid arthritis patients. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 2, str. 5-10. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No2_p05-10.pdf. [COBISS.SI-ID 1390953]
 23. NOVAK, Primož, VIDMAR, Gaj, KURET, Zala, BIZOVIČAR, Nataša. Rehabilitation of critical illness polyneuropathy and myopathy patients : an observational study. Int. j. rehabil. res., 2011, vol. 34, no. 4, str. 336-342, ilustr. [COBISS.SI-ID 1368937]
 24. OBLAK, Jakob, MATJAČIĆ, Zlatko. Design of a series visco-elastic actuator for multi-purpose rehabilitation haptic device. J. neuroeng. rehabilitat., 2011, vol. 8, no. 1, ilustr.
  http://www.jneuroengrehab.com/content/pdf/1743-0003-8-3.pdf, doi: 10.1186/1743-0003-8-3. [COBISS.SI-ID 1081449]
 25. OCEPEK, Julija, JENKO, Mojca, VIDMAR, Gaj, ZUPAN, Anton. Vloga Doma IRIS v rehabilitaciji v Sloveniji - ugotovitve ankete med uporabniki = Role of Smart Home IRIS in rehabilitation in Slovenia - findings from the user survey. Inform. med. slov. (Print ed.), 2011, letn. 16, št. 2, str. 1-5. http://ims.mf.uni-lj.si/archive/16(2)/11.pdf. [COBISS.SI-ID 1372265]
 26. OLENŠEK, Andrej, MATJAČIĆ, Zlatko. Two-level control strategy of an eight link biped walking model. Simulation modelling practice and theory, 2011, vol. 19, no. 1, str. 133-147, ilustr., doi: 10.1016/j.simpat.2010.05.017. [COBISS.SI-ID 1081705]
 27. PERRY, Joel C., OBLAK, Jakob, JUNG, Je H., CIKAJLO, Imre, VENEMAN, Jan F., GOLJAR, Nika, BIZOVIČAR, Nataša, MATJAČIĆ, Zlatko, KELLER, Thierry. Variable structure pantograph mechanism with spring suspension system for comprehensive upper-limb haptic movement training. J. rehabil. res. dev.. [Print ed.], 2011, vol. 48, no. 4, str. 317-333. [COBISS.SI-ID 1138793]
 28. PERTOT, Anja, ČUČEK-PLENIČAR, Marjana, HORVAT, Josip, BURGER, Helena. Usklajenost dela v ambulanti za spinalno ortotiko s smernicami Združenja za zdravljenje bolnikov s skoliozo (SOSORT) = Agreement of practice in a spinal orthotics outpatient clinic with the SOSORT guidelines. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 2, str. 11-15. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No2_p11-15.pdf. [COBISS.SI-ID 1391209]
 29. PIRŠ, Mateja, ANDLOVIC, Alenka, CERAR, Tjaša, ŽOHAR ČRETNIK, Tjaša, KOBOLA, Leonida, KOLMAN, Jana, FRELIH, Tatjana, PREŠERN-ŠTRUKELJ, Metka, RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva, SEME, Katja. A case of OXA-48 carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae in a patient transferred to Slovenia from Libya, November 2011. Euro surveill, Dec. 2011, vol. 16, no. 50, str. 1-2. http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V16N50/art20042.pdf. [COBISS.SI-ID 2604517]
 30. PTJUŠKIN, Pavel, VIDMAR, Gaj, BURGER, Helena, MARINČEK, Črt, ESCORPIZO, Reuben. The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in vocational rehabilitation and disability assessment in Slovenia : state of law and users' perspective. Disabil. rehabil.. [Print ed.], 2011, vol. 33, no. 2, str. 130-136, doi: 10.3109/09638288.2010.488713. [COBISS.SI-ID 1050729]
 31. ŠTAJER, Tomaž, BURGER, Helena, VIDMAR, Gaj. Influence of casting method on effectiveness of foot orthoses using plantar pressure distribution : a preliminary study. Prosthet. orthot. int., 2011, vol. 35, no. 4, str. 411-417, doi: 10.1177/0309364611424521. [COBISS.SI-ID 1257321]
 32. ŠTAJER, Tomaž, BURGER, Helena, VIDMAR, Gaj. Vplivi klinastega poviška na sile v sprednjem delu stopala med hojo = Effects of wedge-shaped soles on forces in the frontfoot during walking. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 1, str. 45-50, ilustr.
  http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No1_p45-50.pdf. [COBISS.SI-ID 1169257]
 33. ŠTEFANČIČ, Martin, BAJUK, Slavica, VIDMAR, Gaj, NOVAK, Primož, ZUPANC, Aleksander, TOMŠIČ, Igor, PETKOVŠEK GREGORIN, Romana, KIC, Nataša, OMERZO, Martina, CIKAJLO, Imre. Prikaz dveh načinov krepitve skeletnih mišic z električno stimulacijo = On two protocols for strengthening skeletal muscles using electrical
  stimulation. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 1, str. 26-36, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No1_p26-36.pdf. [COBISS.SI-ID 1169001]
 34. ŠVAB, Vesna, ŠUBELJ, Maja, VIDMAR, Gaj. Prescribing changes in anxiolytics and antidepressants in Slovenia. Psychiatria Danub., 2011, vol. 23, no. 2, str. 178-182, ilustr. [COBISS.SI-ID 1192553]
 35. TABAJ, Aleksandra. Employment rehabilitation developments, innovative solutions and researches in Slovenia for persons with disabilities. Innovative issues and approaches in social sciences, 2011, vol. 4, no. 3, str. 50-63. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-Volume4-Number3-2011.pdf. [COBISS.SI-ID 1448297]
 36. VIDMAR, Gaj, BURGER, Helena, MARINČEK, Črt. Time trends in ability level and functional outcome of stroke and multiple sclerosis patients undergoing comprehensive rehabilitation in Slovenia = Časovne spremembe nivoja zmožnosti in funkcijskega izida bolnikov po možganski kapi in z multiplo sklerozo na celostni rehabilitaciji v Sloveniji. Zdrav. vars., 2011, vol. 50, no. 1, str. 24-33. http://versita.metapress.com/content/a8186527582ln85k/fulltext.pdf, doi: 10.2478/v10152-010-0025-6. [COBISS.SI-ID 1092201]
 37. VIDMAR, Tim, KANISCH, Günter, VIDMAR, Gaj. Calculation of true coincidence summing corrections for extended sources with EFFTRAN. Appl. radiat. isotopes. [Print ed.], 2011, vol. 69, no. 6, str. 908-911, doi: 10.1016/j.apradiso.2011.02.042. [COBISS.SI-ID 25058599]
 38. WORMS, Georg, MATJAČIĆ, Zlatko, GOLLEE, Henrik, CIKAJLO, Imre, GOLJAR, Nika, HUNT, Kenneth J. Sensory electrical nerve stimulation for training dynamic balance responses in a chronic stroke patient. J. med. biol. eng., 2011, vol. 31, no. 1, str. 19-29, ilustr., doi: 10.5405/jmbe.666. [COBISS.SI-ID 1097065]
 39. ZADRAVEC, Matjaž, MATJAČIĆ, Zlatko. The influence of haptic support algorithm dynamics on the efficacy of motor learning = Vpliv dinamike algoritmov haptične podpore na učinkovitost motoričnega učenja. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], jul.-avg. 2011, letn. 80, št. 7/8, str. 561-570, ilustr. http://szd.si/user_files/vsebina/Zdravniski_Vestnik/2011/avgust/561-70.pdf. [COBISS.SI-ID 1189993]
 40. ZUPANČIČ, Daša, OVČAK, Zdenka, VIDMAR, Gaj, ROMIH, Rok. Altered expression of UPIa, UPIb, UPII, and UPIIIa during urothelial carcinogenesis induced by N-butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine in rats. Virchows Arch., 2011, vol. 458, issue 5, str. 603-613, doi: 10.1007/s00428-011-1045-6. [COBISS.SI-ID 28314329]
 41. GROLEGER, Katja. Upotreba testova u kliničkoj praksi za djecu sa cerebralnom paralizom = Use of tests in clinical practice for children with cerebral palsy. Pedijatr Danas, 2011, letn. 7, suplement 1, str. 49-57. [COBISS.SI-ID 1102697]
 42. OMEJEC, Gregor, ZUPANC, Aleksander, PODNAR, Simon. Dolgoročne posledice po prebolelem Guillain-Barréjevem sindromu = Long-term outcome after Guillain-Barré syndrome. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 2, str. 50-55. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No2_p50-55.pdf. [COBISS.SI-ID 1392489]
vrh strani

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

URI Soča