Domov >

Raziskave in razvoj

2010

 1. BURGER, Helena, BURGAR, Matej, BREZOVAR, Darinka, PIHLAR, Zdenka. Bionična protezna roka : tehnološki dosežek ali tržna zvijača? = Bionic prosthetic hand : technological achievement or commercial trick?. Rehabilitacija (Ljubl.), dec. 2010, letn. 9, št. 2, str. 14-19. [COBISS.SI-ID 1065065]
 2. BURGER, Helena, FRANCHIGNONI, Franco, PUZIĆ, Nataša, GIORDANO, Andrea. Psychometric properties of the Fatigue Severity Scale in polio survivors. Int. j. rehabil. res., 2010, vol. 33, no. 4, str. 290-297, doi: 10-1097/MRR.0b013e32833d6efb. [COBISS.SI-ID 1063529]
 3. CIKAJLO, Imre, MATJAČIĆ, Zlatko. The Use virtual reality-based dynamometer training to enhance selective joint torque control in a child with cerebral palsy. J. med. biol. eng., 2010, vol. 30, no. 5, str. 329-334, ilustr. http://jmbe.bme.ncku.edu.tw/index.php/bme/article/viewArticle/382, doi: 10.5405/jmbe.30.5.09. [COBISS.SI-ID 1062761]
 4. GARIN, Olatz, BURGER, Helena. Validation of the "World Health Organization Disability Assessment Schedule, WHODAS-2" in patients with chronic diseases. Health and quality of life outcomes, 19. maj 2010, vol. 8, 51 (15 str.). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2893517/, doi: 10.1186/1477-7525-8-51. [COBISS.SI-ID 1052009]
 5. GOLJAR, Nika, BURGER, Helena, RUDOLF, Marko, STANONIK, Irena. Improving balance in subacute stroke patients : a randomized controlled study. Int. j. rehabil. res., 2010, vol. 33, no. 3, str. 205-210, doi: 10.1097/MRR.Ob013e328333de61. [COBISS.SI-ID 1035625]
 6. GOLJAR, Nika, BURGER, Helena, VIDMAR, Gaj, MARINČEK, Črt, JERAJ, Jerneja, CHATTERJI, Somnath, RAGGI, Alberto, LEONARDI, Matilde, BICKENBACH, Jerome Edmond. Functioning and disability in stroke. Disabil. rehabil.. [Print ed.], 2010, vol. 32, no. S1, str. S50-S58, doi: 10.3109/09638288.2010.517598. [COBISS.SI-ID 1051241]
 7. GROLEGER, Katja, VREČAR, Irena, VIDMAR, Gaj. Halliwickov koncept učenja plavanja in ocenjevanje plavalnih veščin = The Halliwick concept of teaching of swimming and assessment of swimming skills. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 1, str. 32-39. [COBISS.SI-ID 1018729]
 8. JENKO, Mojca, MATJAČIĆ, Zlatko, VIDMAR, Gaj, BEŠTER, Janez, POGAČNIK, Matevž, ZUPAN, Anton. A method for selection of appropriate assistive technology for computer access. Int. j. rehabil. res., 2010, vol. 33, no. 4, str. 298-305, doi: 10.1097/MRR.0b013e3283375e35. [COBISS.SI-ID 1051753]
 9. JOBER, Pija, PEROŠA, Duilio, BURGER, Helena, VIDMAR, Gaj. Značilnosti bolnikov z zlomom kolka in njihova zmožnost hoje na oddelku za travmatološko kirurgijo Splošne bolnišnice Izola = Characteristics of patients with hip fracture and their walking ability at trauma surgery ward of Isola General Hospital. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 1, str. 10-16. [COBISS.SI-ID 1017961]
 10. KAVČIČ, Barbara, BURGER, Helena, GOLJAR, Nika. Preizkus seznama izbranih kategorij MKF v ambulanti za protetiko in ortotiko = Testing the list of ICF categories in an outpatient service for prosthetics and orthotics. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 2, str. 6-13. [COBISS.SI-ID 1065321]
 11. KRAJNIK, Janez, DAMJAN, Hermina, MATJAČIĆ, Zlatko, TOMŠIČ, Igor, GORIŠEK HUMAR, Marta, VREČAR, Irena, CIKAJLO, Imre, KLEMEN, Ana, PRAŽNIKAR, Aleš, GROLEGER, Katja. Vpliv aplikacije botulinskega toksina v plantarne flektorne mišice stopala na vzorec hoje pri otrocih s cerebralno paralizo = Effect of botulinum toxin application into plantar flexor muscles on gait pattern of children with cerebral palsy. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 2, str. 27-35. [COBISS..SI-ID 1065577]
 12. LENHART, Tatjana, VIDMAR, Gaj, GROLEGER, Katja, PUH, Urška, JAKOVLJEVIĆ, Miroljub. Vprašalnik za oceno funkcijskih sposobnosti otrok (PEDI) : zanesljivost med ocenjevalci = Pediatric evaluation of disability inventory (PEDI) : inter-rater reliability. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 2, str. 36-41. [COBISS.SI-ID 4097131]
 13. MATJAČIĆ, Zlatko, BOHINC, Klemen, CIKAJLO, Imre. Development of an objective balance assessment method for purposes of telemonitoring and telerehabilitation in elderly population. Disabil. rehabil.. [Print ed.], 2010, vol. 32, no. 3, str. 259-266, ilustr., doi: 10.3109/09638280902943215. [COBISS.SI-ID 929641]
 14. MOHARIĆ, Metka, BURGER, Helena. Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation on sensation thresholds in patients with painful diabetic neuropathy : an observational study. Int. j. rehabil. res., 2010, vol. 33, no. 3, str. 211-217, doi: 10.1097/MRR.Ob013e3283352151. [COBISS.SI-ID 1035881]
 15. MUNIH, Marko, BARDORFER, Aleš, ČERU, Bojan, BAJD, Tadej, ZUPAN, Anton. Force exertion capacity measurements in haptic virtual environments. Int. j. rehabil. res., 2010, vol. 33, no. 1, str. 34-42, ilustr., doi: 10.1097/MRR.Ob013e32832e9899. [COBISS.SI-ID 980841]
 16. NOVAK, Domen, ZIHERL, Jaka, OLENŠEK, Andrej, DIETZ, Maja, PODOBNIK, Janez, MIHELJ, Matjaž, MUNIH, Marko. Psychophysiological responses to robotic rehabilitation tasks in stroke. IEEE trans. neural syst. rehabil.. eng., Aug. 2010, vol. 18, no. 4, str. 351-361, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7840084]
 17. OBLAK, Jakob, CIKAJLO, Imre, MATJAČIĆ, Zlatko. Universal haptic drive : a robot for arm and wrist rehabilitation. IEEE trans. neural syst. rehabil. eng., 2010, vol. 18, no. 3, str. 293-302, ilustr., doi: 10.1109/TNSRE.2009.2034162. [COBISS.SI-ID 950889]
 18. OCEPEK, Julija, JENKO, Mojca, ZUPAN, Anton. Dom IRIS in njegova vloga v rehabilitaciji = Smart Home IRIS and its role in rehabilitation. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 2, str. 42-46. [COBISS..SI-ID 1064041]
 19. PERDAN, Jernej, KAMNIK, Roman, ČERU, Bojan, BAJD, Tadej, ŠAVRIN, Rajmond, JELENC, Jože, MUNIH, Marko. Comparison of four evaluation approaches in transcutaneous electrical nerve stimulation treatment in two incomplete tetraplegic subjects. Neuromodulation (Malden Mass.), Jul. 2010, vol. 13, no. 3, str. 238-245, ilustr. [COBISS.SI-ID 7849300]
 20. PIHLAR, Zdenka, KRIŽNAR, Agata, MIKULETIČ, Mojca, VIDMAR, Gaj, PREŠERN-ŠTRUKELJ, Metka, BURGER, Helena. Začrtajmo pot do dobrega počutja : aktivnosti oseb po amputaciji spodnjega uda = Let's map the path to well-being : activities of persons after lower limb amputation. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 1, str. 17-22. [COBISS..SI-ID 1018217]
 21. PTJUŠKIN, Pavel, VIDMAR, Gaj, BURGER, Helena, MARINČEK, Črt. Use of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in patients with traumatic brain injury. Brain inj. (Lond.), 2010, vol. 24, no. 13-14, str. 1519-1527, doi: 10.3109/02699052.2010.523054. [COBISS.SI-ID 1050985]
 22. SONC, Marjana, VIDMAR, Gaj, HLEBŠ, Sonja. Zanesljivost in veljavnost v slovenščino prevedenega vprašalnika o težavah zaradi fibromialgije = Reliability and validity of the Slovenian translation of the Fibromyalgia Impact Questionnaire. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 1, str. 23-31. [COBISS.SI-ID 1018473]
 23. VIDMAR, Tim, VIDMAR, Gaj. Testing efficiency transfer codes for equivalence.. Appl. radiat. isotopes. [Print ed.], 2010, vol. 68, no. 2, str. 355-359. [COBISS.SI-ID 23441191]
  24. ZIHERL, Jaka, NOVAK, Domen, OLENŠEK, Andrej, MIHELJ, Matjaž, MUNIH, Marko. Evaluation of upper extremity robot-assistances in subacute and chronic stroke subjects. J. neuroeng. rehabilitat., 2010, vol. 7, no.. 1, str. 1-9, ilustr. http://www.jneuroengrehab.com/content/7/1/52. [COBISS.SI-ID 7998548]
 24. CIKAJLO, Imre. Telerehabilitacija - sodobno nadaljevanje rehabilitacije ravnotežja na domu. Življ. teh., 2010, letn. 61, št. 2, str. 12-17. [COBISS.SI-ID 990825]
 25. ČIŽMAN, Urša. Kognitivna rehabilitacija. Panika (Ljubljana), feb. 2010, letn. 14, št. 2, str. 33-37. [COBISS.SI-ID 41908322]
 26. JAKOPEC, Zlatka. Psihološki dejavniki v poklicni rehabilitaciji oseb po nezgodni možganski poškodbi = Psychological factors in vocational rehabilitation following traumatic brain injury. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 1, str. 58-65. [COBISS.SI-ID 1019241]
 27.  KOVAČIČ, Dare. Nekaj temeljnih značilnosti komuniciranja z bolnikom. Družin. med., 2010, letn. 8, št. 15, str. 7-8, 10. [COBISS.SI-ID 1036137]
 28. KURET, Zala, GRABLJEVEC, Klemen, ZAJC, Dejana, OBLAK, Jakob, MATJAČIĆ, Zlatko. Uporaba univerzalne haptične naprave v rehabilitaciji roke in zapestja pri bolniku po hudi nezgodni možganski poškodbi : prikaz primera = Universal haptic device for arm and wrist rehabilitation after severe brain injury : case report. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 1, str. 79-84. [COBISS.SI-ID 1020009]
 29. MAVER, Tomaž, BURGER, Helena, IHAN HREN, Nataša, BOTOLIN, Luka, WEINGARTNER, Jože, CELEC, Kristjan. Use of rapid-prototyping technology in rehabilitation of a patient with facial deformity or partial finger or hand amputation. Quark (Engl. ed.). [English ed.], summer 2010, str. 102-107, ilustr. [COBISS.SI-ID 1047913]
 30. MAVER, Tomaž, ERZAR, Dominik, KERIN, Špela. Estetske proteze po delni amputaciji prstov = Aesthetic prostheses after partial finger amputation. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 1, str. 66-72, ilustr. [COBISS.SI-ID 1019497]
 31. PETROVIČ, Olga. Zgodnja rehabilitacija bolnikov z rakom = Early rehabilitation of cancer patients. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 1, str. 48-52. [COBISS.SI-ID 1018985]
 32. ŠČAVNIČAR, Ana, ŠAVRIN, Rajmond. Rehabilitacija mladega moškega s tetraplegijo, z ulceroznim kolitisom in hudo osteoporozo : predstavitev primera = Rehabilitation of young tetraplegic with ulcerous colitis and severe osteoporosis : presentation of a case. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 1, str. 73-78, ilustr. [COBISS.SI-ID 1019753]
 33. VOGRIN HUDOPISK, Kristina. Depresija pri bolnikih po možganski kapi : ocenjevalne lestvice in vpliv na izid rehabilitacije = Poststroke depression : assessment and functional outcome. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 2, str.53-59. [COBISS.SI-ID 1064553]
 34. ŽEN JURANČIČ, Marijana. Obremenitveni funkcijski testi hoje pri pljučnem bolniku = Functional exercise walk tests in pulmonary patients. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 2, str. 47-52. [COBISS..SI-ID 1064297]
 35. BURGER, Helena. Return to work after amputation. V: MURRAY, Craig (ur.). Amputation, prosthesis use, and phantom limb pain : an interdisciplinary perspective. New York [etc.]: Springer, cop. 2010, str. 101-114. [COBISS.SI-ID 983913]
 36. MATJAČIĆ, Zlatko. Gait analysis and synthesis : biomechanics, orthotics, prosthetics. V: LEE, T. Clive (ur.), NIEDERER, Peter F. (ur.). Basic engineering for medics and biologists : an Esem Primer, (Studies in health technology and informatics (Print), 152). Amsterdam [etc.]: Ios Pess, cop. 2010, str. 323-342, ilustr. [COBISS.SI-ID 1014121]
 37. BURGER, Helena. Ortoze za bolnike po možganski kapi. V: ŽVAN, Bojana (ur.), ZALETEL, Marjan (ur.). Akutna možganska kap V : učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2010, str. 215-219. [COBISS.SI-ID 984169]
 38. JAVH, Metka. Delovna terapija. V: MEZINEC, Tjaša (ur.), MEZINEC, Petra (ur.). Če hočemo, zmoremo! : ob 10. obletnici delovanja Kraškega kluba za bolnike po možganski kapi. Komen: Kraški klub za bolnike po možganski kapi, 2010, str. 19-20. [COBISS.SI-ID 1015913]
 39. RADONJIČ-MIHOLIČ, Vesna. Pogum za novo življenje po možganski kapi. V: MEZINEC, Tjaša (ur.), MEZINEC, Petra (ur.). Če hočemo, zmoremo! : ob 10. obletnici delovanja Kraškega kluba za bolnike po možganski kapi. Komen: Kraški klub za bolnike po možganski kapi, 2010, str. 23-26. [COBISS.SI-ID 1016169]
 40. STANONIK, Irena. Fizična aktivnost in fizioterapija po preboleli možganski kapi. V: MEZINEC, Tjaša (ur.), MEZINEC, Petra (ur.). Če hočemo, zmoremo! : ob 10. obletnici delovanja Kraškega kluba za bolnike po možganski kapi. Komen: Kraški klub za bolnike po možganski kapi, 2010, str. 16-18. [COBISS.SI-ID 1015657]
 41. ŽEMVA, Nada. Možganska kap in težave z govorom. V: MEZINEC, Tjaša (ur.), MEZINEC, Petra (ur.). Če hočemo, zmoremo! : ob 10. obletnici delovanja Kraškega kluba za bolnike po možganski kapi. Komen: Kraški klub za bolnike po možganski kapi, 2010, str. 26-28. [COBISS.SI-ID 1016425]
vrh strani

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

URI Soča