Home >

Research & development

2011

 1.  ALMANSA, Josua, BURGER, Helena. The international classification of functioning, disability and health : development of capacity and performance scales, 2011, vol. 64, no. 12, str. 1400-1411, ilustr., doi: 10.1016/j.jclinepi.2011.03.005. [COBISS.SI-ID1157993]
 2. BURGER, Helena. Can the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) be used in a prosthetics and orthotics outpatient clinic? Prosthet. orthot int., 2011, vol. 35, no. 3, str. 302-309. [COBISS.SI-ID 1204585]
 3. BURGER, Helena, ŠTAJER, Tomaž. Zadovoljstvo z individualnimi ortopedskimi vložki, narejenimi po statični in dinamični meritvi - randomizirana, dvojno slepa študija = Satisfaction with individually made statically or dynamically casted foot orthoses - a randomised, double blind study. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 2, str. 44-49. http://ibmi.mf.uni--lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No2_p44-49.pdf. [COBISS.SI-ID 1392233]
 4. CIKAJLO, Imre, RUDOLF, Marko, GOLJAR, Nika, MATJAČIĆ, Zlatko. Continuation of balance training for stroke subjects in home environment using virtual reality. Int J Disabil Hum Dev, 2011, vol. 10, no. 4, str. 317-320, ilustr., doi: 10.1515/IJDHD.2011.058. [COBISS.SI-ID 1257833]
 5. DOVGAN, Erik, LUŠTREK, Mitja, POGORELC, Bogdan, GRADIŠEK, Anton, BURGER, Helena, GAMS, Matjaž. Intelligent elderly-care prototype for fall and disease detection = Inteligentni prototip za oskrbo starejših, ki zaznava padce in bolezni. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, vol. 80, no. 11, str. 824-831. http://vestnik.szd.si/index.php/vestnik/article/view/249/220. [COBISS.SI-ID 25294631]
 6. EMBORG, Jonas, MATJAČIĆ, Zlatko, BENDTSEN, Jan D., SPAICH, Erika G., CIKAJLO, Imre, GOLJAR, Nika, ANDERSEN, Ole Kaeseler. Design and test of a novel closed-loop system that exploits the nociceptive withdrawal reflex for swing-phase support of the hemiparetic gait. IEEE trans. biomed. eng., Apr. 2011, vol. 58, no. 4, str. 960-970, ilustr. [COBISS.SI-ID 1125737]
 7. FERJANČIČ, Marjeta, KRELJ, Silvester, MARINČEK, Črt. Vrednotenje izida rehabilitacije bolnikov po možganski kapi z razširjenim indeksom po Barthelovi = Barthel Index as outcome measure in stroke rehabilitation. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 2, . 16-22. http://ibmi.mf.unilj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No2_p16-22.pdf. [COBISS.SI-ID 1391465]
 8. GELEBEŠEV, Lasko, BURGER, Helena, VIDMAR, Gaj, SCHARA, Karin. Analiza nujnih pregledov v ortopedski ambulanti v Ljubljani = Analysis of urgent cases at the Orthopaedic Outpatient Clinic in Ljubljana. Inform. med. slov. (Print ed.), 2011, letn. 16, št. 2, str. 6-14. http://ims.mf.uni-lj.si/archive/16(2)/12.pdf. [COBISS.SI-ID 1372521]
 9. GOLJAR, Nika, BURGER, Helena, VIDMAR, Gaj, LEONARDI, Matilde, MARINČEK, Črt. Measuring patterns of disability using the International Classification of Functioning, Disability and Health in the post-acute stroke rehabilitation setting. J. rehabil. med., 2011, vol. 43, no. 7, str. 590-601, ilustr. [COBISS.SI-ID 1178217]
 10. GROLEGER, Katja, CIKAJLO, Imre, VREČAR, Irena, GORIŠEK HUMAR, Marta, KLEMEN, Ana, TOMŠIČ, Igor, KRAJNIK, Janez, BOLTEŽAR, Žane. Učinki ortoze za kolk, koleno, gleženj in stopalo z vzmetjo na vzorec hoje pri otroku z diparetično obliko cerebralne paralize : prikaz primera = Effects of hip, knee, ankle and foot orthosis with spring on walking pattern in child with spastic diparesis : a case report. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 1, str. 59-68, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No1_p59-68.pdf. [COBISS.SI-ID 1169769]
 11. JAMNIK, Helena, KLOPČIČ SPEVAK, Milica. Sindrom kronične razširjene bolečine in sindrom fibromialgije : pregled literature in predstavitev naših izkušenj = Chronic widespread pain and fibromyalgia : review of the literature and our experience. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 1, str. 51-58, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No1_p51-58.pdf. [COBISS.SI-ID 1169513]
 12. JANŠA, Jelka, GEORGIEV, Dejan, OCEPEK, Lidija, PIRTOŠEK, Zvezdan, VIDMAR, Gaj. A double-blind placebo-controlled cross-over study on the effects of botulinum toxin type A on upper limb disorders = Dvojno slepa kontrolirana navzkrižna študija učinkov botulina A na bolezni zgornjih udov. Inform. med. slov. (Print ed.), 2011, letn. 16, št. 1, str. 22-27. http://ims.mf.uni-lj.si/archive/16%281%29/13.pdf. [COBISS.SI-ID 28652249]
 13. JAVH, Metka, NOVAK, Domen, GOLJAR, Nika, MUNIH, Marko. Merjenje psihofizioloških odzivov pri bolnikih po preboleli možganski kapi med vadbo z robotsko napravo HapticMaster = Measurement of psychophysiological responses in patients after stroke during exercise using the HapticMaster robot. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 1, str. 7-13, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No1_p07-13.pdf. [COBISS.SI-ID 8468052]
 14. JELERČIČ, Nataša, GROLEGER, Katja, VIDMAR, Gaj. Napovedni dejavniki okrevanja in funkcijsko stanje pet let starih otrok z obporodno poškodbo brahialnega pleteža po konservativni obravnavi = Prognostic factors and functional status of children with bstetric brahial plexus palsy after conservative treatment at age of five years. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 2, str. 23-29. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No2_p23-29.pdf. [COBISS.SI-ID 1391721]
 15. KOS, Nataša, BURGER, Helena, VIDMAR, Gaj. Mobility and functional outcomes after femoral neck fracture surgery in elderly patients : a comparison between hemiarthroplasty and internal fixation. Disabil. rehabil. [Print ed.], 2011, vol. 33, no. 23-24, str. 2264-2271, ilustr., doi: 10.3109/09638288.2011.568665. [COBISS.SI-ID 1116521]
 16. KRIZMANIČ, Tatjana, VIDMAR, Gaj. Povezanost med Fizioterapevtsko ocenjevalno lestvico za bolnike s Parkinsonovo boleznijo in Lestvico za samooceno prizadetosti bolnika = A Physiotherapeutic Assessment Scale for patients with Parkinson's disease in association with patients' self-assessment of disability. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 2, str. 30-36. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No2_p30-36.pdf. [COBISS.SI-ID 1391977]
 17. KURET, Zala, BURGER, Helena, MAVER, Tomaž. Vpliv amputacije prstov na funkcijo roke = Impact of finger amputation on hand function. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 1, str. 14-18, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No1_p14-18.pdf. [COBISS.SI-ID 1168489]
 18. MARN-VUKADINOVIĆ, Duša, BAJUK, Slavica, TOMŠIČ, Igor. Povezava med objektivno izmerjeno okvaro in bolnikovo oceno kakovosti lastnega življenja po poškodbi kolena pri športu = Association between objectively measured impairment and patient's self-assessment of quality of life after sport knee injury. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 1, str. 19-25, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2
  011_No1_p19-25.pdf. [COBISS.SI-ID 1168745]
 19. MARN-VUKADINOVIĆ, Duša, JAMNIK, Helena. Validation of the Short Form-36 Health Survey Supported With Isokinetic Strength Testing After Sport Knee Injury. J. sport rehabil. [Print ed.], 2011, vol. 20, no. 3, str. 261 - 276. [COBISS.SI-ID 1192297]
 20. NOVAK, Domen, MIHELJ, Matjaž, ZIHERL, Jaka, OLENŠEK, Andrej, MUNIH, Marko.
  Psychophysiological measurements in a biooperative feedback loop for upper extremity
  rehabilitation. IEEE trans. neural syst. rehabil. eng., Aug. 2011, vol. 19, no. 4, str. 400-410, ilustr. [COBISS.SI-ID 8541012]
 21. NOVAK, Primož. Pritiski in bolečina v stopalih ter sposobnost za hojo pri bolnikih z
  revmatoidnim artritisom = Plantar pressures, foot pain and walking ability of rheumatoid arthritis patients. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 2, str. 5-10. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No2_p05-10.pdf. [COBISS.SI-ID 1390953]
 22. NOVAK, Primož, VIDMAR, Gaj, KURET, Zala, BIZOVIČAR, Nataša. Rehabilitation of critical illness polyneuropathy and myopathy patients : an observational study. Int. j. rehabil. res., 2011, vol. 34, no. 4, str. 336-342, ilustr., doi: 10.1097/MRR.Ob013e32834d32c7. [COBISS.SI-ID 1368937]
 23. OBLAK, Jakob, MATJAČIĆ, Zlatko. Design of a series visco-elastic actuator for multi-purpose rehabilitation haptic device. J. neuroeng. rehabilitat., 2011, vol. 8, no. 1, ilustr.
  http://www.jneuroengrehab.com/content/pdf/1743-0003-8-3.pdf, doi: 10.1186/1743-0003-8-3. [COBISS.SI-ID 1081449]
 24. OCEPEK, Julija, JENKO, Mojca, VIDMAR, Gaj, ZUPAN, Anton. Vloga Doma IRIS v rehabilitaciji v Sloveniji - ugotovitve ankete med uporabniki = Role of Smart Home IRIS in rehabilitation in Slovenia - findings from the user survey. Inform. med. slov. (Print ed.), 2011, letn. 16, št. 2, str. 1-5. http://ims.mf.uni-lj.si/archive/16(2)/11.pdf. [COBISS.SI-ID 1372265]
 25. OLENŠEK, Andrej, MATJAČIĆ, Zlatko. Two-level control strategy of an eight link biped walking model. Simulation modelling practice and theory, 2011, vol. 19, no. 1, str. 133-147, ilustr.,  doi: 10.1016/j.simpat.2010.05.017. [COBISS.SI-ID 1081705]
 26. PERRY, Joel C., OBLAK, Jakob, JUNG, Je H., CIKAJLO, Imre, VENEMAN, Jan F., GOLJAR, Nika, BIZOVIČAR, Nataša, MATJAČIĆ, Zlatko, KELLER, Thierry. Variable structure pantograph mechanism with spring suspension system for comprehensive upper-limb haptic movement training. J. rehabil. res. dev.. [Print ed.], 2011, vol. 48, no. 4, str. 317-333. [COBISS.SI-ID 1138793]
 27. PERTOT, Anja, ČUČEK-PLENIČAR, Marjana, HORVAT, Josip, BURGER, Helena. Usklajenost dela v ambulanti za spinalno ortotiko s smernicami Združenja za zdravljenje bolnikov s skoliozo (SOSORT) = Agreement of practice in a spinal orthotics outpatient clinic with the SOSORT guidelines. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 2, str. 11-15.
  http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No2_p11-15.pdf. [COBISS.SI-ID 1391209]
 28. PTJUŠKIN, Pavel, VIDMAR, Gaj, BURGER, Helena, MARINČEK, Črt, ESCORPIZO, Reuben. The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in vocational rehabilitation and disability assessment in Slovenia : state of law and users' perspective. Disabil. rehabil.. [Print ed.], 2011, vol. 33, no. 2, str. 130-136, doi: 10.3109/09638288.2010.488713. [COBISS.SI-ID 1050729]
 29. ŠTAJER, Tomaž, BURGER, Helena, VIDMAR, Gaj. Influence of casting method on effectiveness of foot orthoses using plantar pressure distribution : a preliminary study. Prosthet. orthot. int., 2011, vol. 35, no. 4, str. 411-417, doi: 10.1177/0309364611424521. [COBISS.SI-ID 1257321]
 30. ŠTAJER, Tomaž, BURGER, Helena, VIDMAR, Gaj. Vplivi klinastega poviška na sile v sprednjem delu stopala med hojo = Effects of wedge-shaped soles on forces in the frontfoot during walking. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 1, str. 45-50, ilustr.
  http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No1_p45-50.pdf. [COBISS.SI-ID 1169257]
 31. ŠTEFANČIČ, Martin, BAJUK, Slavica, VIDMAR, Gaj, NOVAK, Primož, ZUPANC, Aleksander, TOMŠIČ, Igor, PETKOVŠEK GREGORIN, Romana, KIC, Nataša, OMERZO, Martina, CIKAJLO, Imre. Prikaz dveh načinov krepitve skeletnih mišic z električno
  stimulacijo = On two protocols for strengthening skeletal muscles using electrical
  stimulation. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 1, str. 26-36, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No1_p26-36.pdf. [COBISS.SI-ID 1169001]
 32. ŠVAB, Vesna, ŠUBELJ, Maja, VIDMAR, Gaj. Prescribing changes in anxiolytics and antidepressants in Slovenia. Psychiatria Danub., 2011, vol. 23, no. 2, str. 178-182, ilustr. [COBISS.SI-ID 1192553]
 33. VIDMAR, Gaj, BURGER, Helena, MARINČEK, Črt. Time trends in ability level and functional outcome of stroke and multiple sclerosis patients undergoing comprehensive rehabilitation in Slovenia = Časovne spremembe nivoja zmožnosti in funkcijskega izida bolnikov po možganski kapi in z multiplo sklerozo na celostni rehabilitaciji v Sloveniji. Zdrav. vars., 2011, vol. 50, no. 1, str. 24-33. http://versita.metapress.com/content/a8186527582ln85k/fulltext.pdf, doi: 10.2478/v10152-010-0025-6. [COBISS.SI-ID 1092201]
 34. WORMS, Georg, MATJAČIĆ, Zlatko, GOLLEE, Henrik, CIKAJLO, Imre, GOLJAR, Nika, HUNT, Kenneth J. Sensory electrical nerve stimulation for training dynamic balance responses in a chronic stroke patient. J. med. biol. eng., 2011, vol. 31, no. 1, str. 19-29, ilustr., doi: 10.5405/jmbe.666. [COBISS.SI-ID 1097065]
 35. ZADRAVEC, Matjaž, MATJAČIĆ, Zlatko. The influence of haptic support algorithm dynamics on the efficacy of motor learning = Vpliv dinamike algoritmov haptične podpore na učinkovitost motoričnega učenja. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], jul.-avg. 2011, letn. 80, št. 7/8, str. 561-570, ilustr. http://szd.si/user_files/vsebina/Zdravniski_Vestnik/2011/avgust/561-70.pdf. [COBISS.SI-ID 1189993]
 36. GROLEGER, Katja. Upotreba testova u kliničkoj praksi za djecu sa cerebralnom
  paralizom = Use of tests in clinical practice for children with cerebral palsy, 2011, letn.
  7, suplement 1, str. 49-57, doi: 10.5457/p2005-114.6. [COBISS.SI-ID 1102697]
 37. OMEJEC, Gregor, ZUPANC, Aleksander, PODNAR, Simon. Dolgoročne posledice po prebolelem Guillain-Barréjevem sindromu = Long-term outcome after Guillain-Barré syndrome. Rehabilitacija (Ljubl.), 2011, letn. 10, št. 2, str. 50-55. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2011_No2_p50-55.pdf. [COBISS.SI-ID 1392489]
   

 

back to top

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

URI Soča