Home >

Research & development

2010

 1. BURGER, Helena, BURGAR, Matej, BREZOVAR, Darinka, PIHLAR, Zdenka. Bionična protezna roka : tehnološki dosežek ali tržna zvijača? = Bionic prosthetic hand : technological achievement or commercial trick?. Rehabilitacija (Ljubl.), dec. 2010, letn. 9, št. 2, str. 14-19. [COBISS.SI-ID 1065065]
 2. BURGER, Helena, FRANCHIGNONI, Franco, PUZIĆ, Nataša, GIORDANO, Andrea. Psychometric properties of the Fatigue Severity Scale in polio survivors. Int. j. rehabil. res., 2010, vol. 33, no. 4, str. 290-297, doi: 10-1097/MRR.0b013e32833d6efb. [COBISS.SI-ID 1063529]
 3. CIKAJLO, Imre, MATJAČIĆ, Zlatko. The Use virtual reality-based dynamometer training to enhance selective joint torque control in a child with cerebral palsy. J. med. biol. eng., 2010, vol. 30, no. 5, str. 329-334, ilustr. http://jmbe.bme.ncku.edu.tw/index.php/bme/article/viewArticle/382, doi: 10.5405/jmbe.30.5.09. [COBISS.SI-ID 1062761]
 4. GARIN, Olatz, BURGER, Helena. Validation of the "World Health Organization Disability Assessment Schedule, WHODAS-2" in patients with chronic diseases. Health and quality of life outcomes, 19. maj 2010, vol. 8, 51 (15 str.). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2893517/, doi: 10.1186/1477-7525-8-51. [COBISS.SI-ID 1052009]
 5. GOLJAR, Nika, BURGER, Helena, RUDOLF, Marko, STANONIK, Irena. Improving balance in subacute stroke patients : a randomized controlled study. Int. j. rehabil. res., 2010, vol. 33, no. 3, str. 205-210, doi: 10.1097/MRR.Ob013e328333de61. [COBISS.SI-ID 1035625]
 6. GOLJAR, Nika, BURGER, Helena, VIDMAR, Gaj, MARINČEK, Črt, JERAJ, Jerneja, CHATTERJI, Somnath, RAGGI, Alberto, LEONARDI, Matilde, BICKENBACH, Jerome Edmond. Functioning and disability in stroke. Disabil. rehabil.. [Print ed.], 2010, vol. 32, no. S1, str. S50-S58, doi: 10.3109/09638288.2010.517598. [COBISS.SI-ID 1051241]
 7. GROLEGER, Katja, VREČAR, Irena, VIDMAR, Gaj. Halliwickov koncept učenja plavanja in ocenjevanje plavalnih veščin = The Halliwick concept of teaching of swimming and assessment of swimming skills. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 1, str. 32-39. [COBISS.SI-ID 1018729]
 8. JENKO, Mojca, MATJAČIĆ, Zlatko, VIDMAR, Gaj, BEŠTER, Janez, POGAČNIK, Matevž, ZUPAN, Anton. A method for selection of appropriate assistive technology for computer access. Int. j. rehabil. res., 2010, vol. 33, no. 4, str. 298-305, doi: 10.1097/MRR.0b013e3283375e35. [COBISS.SI-ID 1051753]
 9. JOBER, Pija, PEROŠA, Duilio, BURGER, Helena, VIDMAR, Gaj. Značilnosti bolnikov z zlomom kolka in njihova zmožnost hoje na oddelku za travmatološko kirurgijo Splošne bolnišnice Izola = Characteristics of patients with hip fracture and their walking ability at trauma surgery ward of Isola General Hospital. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 1, str. 10-16. [COBISS.SI-ID 1017961]
 10. KAVČIČ, Barbara, BURGER, Helena, GOLJAR, Nika. Preizkus seznama izbranih kategorij MKF v ambulanti za protetiko in ortotiko = Testing the list of ICF categories in an outpatient service for prosthetics and orthotics. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 2, str. 6-13. [COBISS.SI-ID 1065321]
 11. KRAJNIK, Janez, DAMJAN, Hermina, MATJAČIĆ, Zlatko, TOMŠIČ, Igor, GORIŠEK HUMAR, Marta, VREČAR, Irena, CIKAJLO, Imre, KLEMEN, Ana, PRAŽNIKAR, Aleš, GROLEGER, Katja. Vpliv aplikacije botulinskega toksina v plantarne flektorne mišice stopala na vzorec hoje pri otrocih s cerebralno paralizo = Effect of botulinum toxin application into plantar flexor muscles on gait pattern of children with cerebral palsy. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 2, str. 27-35. [COBISS..SI-ID 1065577]
 12. LENHART, Tatjana, VIDMAR, Gaj, GROLEGER, Katja, PUH, Urška, JAKOVLJEVIĆ, Miroljub. Vprašalnik za oceno funkcijskih sposobnosti otrok (PEDI) : zanesljivost med ocenjevalci = Pediatric evaluation of disability inventory (PEDI) : inter-rater reliability. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 2, str. 36-41. [COBISS.SI-ID 4097131]
 13. MATJAČIĆ, Zlatko, BOHINC, Klemen, CIKAJLO, Imre. Development of an objective balance assessment method for purposes of telemonitoring and telerehabilitation in elderly population. Disabil. rehabil.. [Print ed.], 2010, vol. 32, no. 3, str. 259-266, ilustr., doi: 10.3109/09638280902943215. [COBISS.SI-ID 929641]
 14. MOHARIĆ, Metka, BURGER, Helena. Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation on sensation thresholds in patients with painful diabetic neuropathy : an observational study. Int. j. rehabil. res., 2010, vol. 33, no. 3, str. 211-217, doi: 10.1097/MRR.Ob013e3283352151. [COBISS.SI-ID 1035881]
 15. MUNIH, Marko, BARDORFER, Aleš, ČERU, Bojan, BAJD, Tadej, ZUPAN, Anton. Force exertion capacity measurements in haptic virtual environments. Int. j. rehabil. res., 2010, vol. 33, no. 1, str. 34-42, ilustr., doi: 10.1097/MRR.Ob013e32832e9899. [COBISS.SI-ID 980841]
 16. NOVAK, Domen, ZIHERL, Jaka, OLENŠEK, Andrej, DIETZ, Maja, PODOBNIK, Janez, MIHELJ, Matjaž, MUNIH, Marko. Psychophysiological responses to robotic rehabilitation tasks in stroke. IEEE trans. neural syst. rehabil.. eng., Aug. 2010, vol. 18, no. 4, str. 351-361, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7840084]
 17. OBLAK, Jakob, CIKAJLO, Imre, MATJAČIĆ, Zlatko. Universal haptic drive : a robot for arm and wrist rehabilitation. IEEE trans. neural syst. rehabil. eng., 2010, vol. 18, no. 3, str. 293-302, ilustr., doi: 10.1109/TNSRE.2009.2034162. [COBISS.SI-ID 950889]
 18. OCEPEK, Julija, JENKO, Mojca, ZUPAN, Anton. Dom IRIS in njegova vloga v rehabilitaciji = Smart Home IRIS and its role in rehabilitation. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 2, str. 42-46. [COBISS..SI-ID 1064041]
 19. PERDAN, Jernej, KAMNIK, Roman, ČERU, Bojan, BAJD, Tadej, ŠAVRIN, Rajmond, JELENC, Jože, MUNIH, Marko. Comparison of four evaluation approaches in transcutaneous electrical nerve stimulation treatment in two incomplete tetraplegic subjects. Neuromodulation (Malden Mass.), Jul. 2010, vol. 13, no. 3, str. 238-245, ilustr. [COBISS.SI-ID 7849300]
 20. PIHLAR, Zdenka, KRIŽNAR, Agata, MIKULETIČ, Mojca, VIDMAR, Gaj, PREŠERN-ŠTRUKELJ, Metka, BURGER, Helena. Začrtajmo pot do dobrega počutja : aktivnosti oseb po amputaciji spodnjega uda = Let's map the path to well-being : activities of persons after lower limb amputation. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 1, str. 17-22. [COBISS..SI-ID 1018217]
 21. PTJUŠKIN, Pavel, VIDMAR, Gaj, BURGER, Helena, MARINČEK, Črt. Use of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in patients with traumatic brain injury. Brain inj. (Lond.), 2010, vol. 24, no. 13-14, str. 1519-1527, doi: 10.3109/02699052.2010.523054. [COBISS.SI-ID 1050985]
 22. SONC, Marjana, VIDMAR, Gaj, HLEBŠ, Sonja. Zanesljivost in veljavnost v slovenščino prevedenega vprašalnika o težavah zaradi fibromialgije = Reliability and validity of the Slovenian translation of the Fibromyalgia Impact Questionnaire. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 1, str. 23-31. [COBISS.SI-ID 1018473]
 23. VIDMAR, Tim, VIDMAR, Gaj. Testing efficiency transfer codes for equivalence.. Appl. radiat. isotopes. [Print ed.], 2010, vol. 68, no. 2, str. 355-359. [COBISS.SI-ID 23441191]
  24. ZIHERL, Jaka, NOVAK, Domen, OLENŠEK, Andrej, MIHELJ, Matjaž, MUNIH, Marko. Evaluation of upper extremity robot-assistances in subacute and chronic stroke subjects. J. neuroeng. rehabilitat., 2010, vol. 7, no.. 1, str. 1-9, ilustr. http://www.jneuroengrehab.com/content/7/1/52. [COBISS.SI-ID 7998548]
 24. CIKAJLO, Imre. Telerehabilitacija - sodobno nadaljevanje rehabilitacije ravnotežja na domu. Življ. teh., 2010, letn. 61, št. 2, str. 12-17. [COBISS.SI-ID 990825]
 25. ČIŽMAN, Urša. Kognitivna rehabilitacija. Panika (Ljubljana), feb. 2010, letn. 14, št. 2, str. 33-37. [COBISS.SI-ID 41908322]
 26. JAKOPEC, Zlatka. Psihološki dejavniki v poklicni rehabilitaciji oseb po nezgodni možganski poškodbi = Psychological factors in vocational rehabilitation following traumatic brain injury. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 1, str. 58-65. [COBISS.SI-ID 1019241]
 27.  KOVAČIČ, Dare. Nekaj temeljnih značilnosti komuniciranja z bolnikom. Družin. med., 2010, letn. 8, št. 15, str. 7-8, 10. [COBISS.SI-ID 1036137]
 28. KURET, Zala, GRABLJEVEC, Klemen, ZAJC, Dejana, OBLAK, Jakob, MATJAČIĆ, Zlatko. Uporaba univerzalne haptične naprave v rehabilitaciji roke in zapestja pri bolniku po hudi nezgodni možganski poškodbi : prikaz primera = Universal haptic device for arm and wrist rehabilitation after severe brain injury : case report. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 1, str. 79-84. [COBISS.SI-ID 1020009]
 29. MAVER, Tomaž, BURGER, Helena, IHAN HREN, Nataša, BOTOLIN, Luka, WEINGARTNER, Jože, CELEC, Kristjan. Use of rapid-prototyping technology in rehabilitation of a patient with facial deformity or partial finger or hand amputation. Quark (Engl. ed.). [English ed.], summer 2010, str. 102-107, ilustr. [COBISS.SI-ID 1047913]
 30. MAVER, Tomaž, ERZAR, Dominik, KERIN, Špela. Estetske proteze po delni amputaciji prstov = Aesthetic prostheses after partial finger amputation. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 1, str. 66-72, ilustr. [COBISS.SI-ID 1019497]
 31. PETROVIČ, Olga. Zgodnja rehabilitacija bolnikov z rakom = Early rehabilitation of cancer patients. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 1, str. 48-52. [COBISS.SI-ID 1018985]
 32. ŠČAVNIČAR, Ana, ŠAVRIN, Rajmond. Rehabilitacija mladega moškega s tetraplegijo, z ulceroznim kolitisom in hudo osteoporozo : predstavitev primera = Rehabilitation of young tetraplegic with ulcerous colitis and severe osteoporosis : presentation of a case. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 1, str. 73-78, ilustr. [COBISS.SI-ID 1019753]
 33. VOGRIN HUDOPISK, Kristina. Depresija pri bolnikih po možganski kapi : ocenjevalne lestvice in vpliv na izid rehabilitacije = Poststroke depression : assessment and functional outcome. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 2, str.53-59. [COBISS.SI-ID 1064553]
 34. ŽEN JURANČIČ, Marijana. Obremenitveni funkcijski testi hoje pri pljučnem bolniku = Functional exercise walk tests in pulmonary patients. Rehabilitacija (Ljubl.), 2010, letn. 9, št. 2, str. 47-52. [COBISS..SI-ID 1064297]
 35. BURGER, Helena. Return to work after amputation. V: MURRAY, Craig (ur.). Amputation, prosthesis use, and phantom limb pain : an interdisciplinary perspective. New York [etc.]: Springer, cop. 2010, str. 101-114. [COBISS.SI-ID 983913]
 36. MATJAČIĆ, Zlatko. Gait analysis and synthesis : biomechanics, orthotics, prosthetics. V: LEE, T. Clive (ur.), NIEDERER, Peter F. (ur.). Basic engineering for medics and biologists : an Esem Primer, (Studies in health technology and informatics (Print), 152). Amsterdam [etc.]: Ios Pess, cop. 2010, str. 323-342, ilustr. [COBISS.SI-ID 1014121]
 37. BURGER, Helena. Ortoze za bolnike po možganski kapi. V: ŽVAN, Bojana (ur.), ZALETEL, Marjan (ur.). Akutna možganska kap V : učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2010, str. 215-219. [COBISS.SI-ID 984169]
 38. JAVH, Metka. Delovna terapija. V: MEZINEC, Tjaša (ur.), MEZINEC, Petra (ur.). Če hočemo, zmoremo! : ob 10. obletnici delovanja Kraškega kluba za bolnike po možganski kapi. Komen: Kraški klub za bolnike po možganski kapi, 2010, str. 19-20. [COBISS.SI-ID 1015913]
 39. RADONJIČ-MIHOLIČ, Vesna. Pogum za novo življenje po možganski kapi. V: MEZINEC, Tjaša (ur.), MEZINEC, Petra (ur.). Če hočemo, zmoremo! : ob 10. obletnici delovanja Kraškega kluba za bolnike po možganski kapi. Komen: Kraški klub za bolnike po možganski kapi, 2010, str. 23-26. [COBISS.SI-ID 1016169]
 40. STANONIK, Irena. Fizična aktivnost in fizioterapija po preboleli možganski kapi. V: MEZINEC, Tjaša (ur.), MEZINEC, Petra (ur.). Če hočemo, zmoremo! : ob 10. obletnici delovanja Kraškega kluba za bolnike po možganski kapi. Komen: Kraški klub za bolnike po možganski kapi, 2010, str. 16-18. [COBISS.SI-ID 1015657]
 41. ŽEMVA, Nada. Možganska kap in težave z govorom. V: MEZINEC, Tjaša (ur.), MEZINEC, Petra (ur.). Če hočemo, zmoremo! : ob 10. obletnici delovanja Kraškega kluba za bolnike po možganski kapi. Komen: Kraški klub za bolnike po možganski kapi, 2010, str. 26-28. [COBISS.SI-ID 1016425]
back to top

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

URI Soča