Home >

Professionals

Knjižnične novosti

Za vas pripravljamo tedenske sezname novosti v naši knjižnici. Vabimo vas, da nam posredujete svoje predloge za nabavo knjig in revij (knjiznica@ir-rs.si).

19. - 23. marec 2012

Revije (do nekaterih revij lahko dostopate le iz prostorov     URI-Soča)

Knjige

 • DISABILITY management and workplace integration : international research findings / edited by Thomas Geisen, Henry Harder. - Farnham, Surrey ; Burlington, VT : Gower, cop. 2011. - XVI, 250 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN 978-1-4094-1888-7. COBISS.SI-ID 1507689
 • DNEVI rehabilitacijske medicine (23 ; 2012 ; Ljubljana): Pomen zaznavnih in prepoznavnih sposobnosti v rehabilitacijski medicini : zbornik predavanj = Importance of perceptual and recognition abilities in rehabilitation medicine : proceedings / 23. dnevi rehabilitacijske medicine, Ljubljana 23. in 24. marec 2012 = 23rd Rehabilitation Days, Ljubljana, 23-24 March, 2012 ; glavni urednik Črt Marinček ; odgovorna urednica Katja Groleger Sršen ; sourednica Nika Goljar. - Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2012 (Ljubljana : Bori). - 122 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Rehabilitacija, ISSN 1580-9315 ; letn. 11, supl. 1). COBISS.SI-ID 1507945
 • NAVODILA za domačo uporabo električnega stimulatorja FEPA-PO-10 R [Zloženka] : informacija za paciente po možganski kapi in njihove svojce / Marko Rudolf, Maruša Kržišnik, Marta Božič ; fotografije Marko Rudolf s sodelavci. - Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2011. - 1 zloženka (19 str.) : ilustr. ; 21 cm. COBISS.SI-ID 1508201
 • RAZSEŽNOSTI kakovostnega staranja / zbrale in uredile Mihaela Jurdana, Tamara Poklar Vatovec, Melita Peršolja Černe. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 253 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales ad salutem). ISBN 978-961-6862-02-8. COBISS.SI-ID 257972224

EndNote Web

Uporabniki iz institucij, ki imajo dostop do citatnih indeksov Web of Science, imajo brezplačen dostop do spletne različice programa EndNote za upravljanje z bibliografskimi referencami, ki jih navajamo (citiramo) pri pisanju strokovnih, znanstvenih in drugih besedil.

Program omogoča:

 • iskanje po različnih servisih in vnos bibliografskih zapisov v osebno zbirko,
 • ročni vnos bibliografskih podatkov,
 • uvoz datotek z bibliografskimi zapisi npr. s shranjenimi rezultati iskanja na nekem servisu (Export to EndNote ipd.),
 • oblikovanje in izpis bibliografije – izbirate lahko med več kot tisoč stili citiranja (JAMA, NLM, Vancouver, Chicago itn.),
 • citiranje in oblikovanje bibliografije iz osebne zbirke kar med pisanjem dokumenta v Microsoft Word,
 • izvoz bibliografskih zapisov v različnih stilih citiranja in formatih datotek in
 • izmenjavo osebnih zbirk z drugimi uporabniki.

Za uporabo programa je potrebna registracija na servisu Web Science/Knowledge z lokacij Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS - Soča oziroma avtorizacija preko oddaljenega dostopa, po registraciji pa lahko s svojim elektronskim naslovom in geslom uporabljate program od kjerkoli na povezavi http://www.myendnoteweb.com.

Koraki za izvoz referenc v EndNote Web

back to top

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

URI Soča